Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe LUBANTA S.A.


beton


Domieszki do zapraw

Kontakt - dane adresowe
LUBANTA S.A.
62-030 Luboń
ul. Armii Poznań 49
telefon: 0 61 813 08 53
info@lubanta.com.pl
LUBANTA S.A.
NIP: Poznań
HYDROBUDOWA - 1 BETONIARNIA – LABORATORIUM Sp.z o.o.
03-054 Warszawa
ul. Czajki 2
telefon: 022 811 46 11

HYDROBUDOWA - 1 BETONIARNIA – LABORATORIUM Sp.z o.o.
NIP:
dodatki do betonu
62-030 Poznań
ul.Armii Poznań 45
telefon: 061 813 08 53
info@lubanta.com.pl
dodatki do betonu
NIP:
Domieszki do zapraw Domieszki do zapraw są to środki, które zmieniają właściwości zaprawy przez działanie chemiczne lub fizyczne, a w przeciwieństwie do dodatków dodawane są w niewielkich ilościach. Służą one do poprawy, np. urabialności, obniżenia przepuszczalności wody lub przyspieszenia czasu wiązania
domieszki chemiczne domieszki chemiczne do betonów wyroby chemii budowlanej beton dodatki do betonów
dodatki do betonu Poznań dodatki do zapraw komponenty do betonu producent domieszek do betonu Wielkopolska produkcja domieszek

Domieszki do zapraw
Plastyfikatory
Domieszki do wyrobów wibroprasowanych
Domieszki do betonów - superplastyfikatory
Wyroby chemii budowlanej
Beton
Cement i jego właściwości
Betostat uplastyczniająco-napowietrzający
Domieszki chemiczne do betonu
Domieszki chemiczne do mieszanki betonowej
Luboplast A upłynniająco-opóźniający
Domieszki przeciwmrozowe
Domieszki napowietrzające
Domieszki upłynniające
Domieszki uszczelniające
Ekonbet
Komponenty do betonu
Komponenty do zapraw
Komponenty do betonu
Napowietrzacze do betonów
beton
beton b30
beton b30 sk składniki
beton cement
beton domieszki
beton elastyczny
beton i komponenty
beton receptura
beton uszlachetniony
beton wibroprasowany
beton wodoszczelny
beton wysokowytrzymały
beton zimowy
Betoniarnia Betard
budokrusz
Certyfikat CE
chemia budowlana
czas wiązania betonu
do betonu
dobre domieszki do betonów
dodatek do betonu
dodatki do betonów
dodatki do betonu Poznań
dodatki do zapraw
domieszka antymrozowa
domieszka Ekonbet
domieszki chemiczne
domieszki chemiczne do betonów
domieszki do betonowania podczas mrozu
domieszki do betonów
domieszki do betonów o konsystencji wilgotnej
domieszki Luboplast A
domieszki napowietrzające
domieszki opóźniające czas wiązania
domieszki przeciwmrozowe
domieszki przyspieszające czas wiązania
domieszki stosowane do betonów
domieszki uplastyczniające
domieszki upłynniające
domieszki uszczelniające
domieszki uszlachetniające do betonów
Ekonbet
Ekonbet M-1
Hydrobudowa1
kapilary w betonie
komponenty betonowe
komponenty do betonu
Lubet C
Lubin Sp. z o. o.
Luboplast C
beton
beton b30
beton b30 sk składniki
beton cement
beton domieszki
beton elastyczny
beton i komponenty
beton receptura
beton uszlachetniony
beton wibroprasowany
beton wodoszczelny
beton wysokowytrzymały
beton zimowy
Betoniarnia Betard
budokrusz
Certyfikat CE
chemia budowlana
czas wiązania betonu
do betonu
dobre domieszki do betonów
dodatek do betonu
dodatki do betonów
dodatki do betonu Poznań
dodatki do zapraw
domieszka antymrozowa
domieszka Ekonbet
domieszki chemiczne
domieszki chemiczne do betonów
domieszki do betonowania podczas mrozu
domieszki do betonów
domieszki do betonów o konsystencji wilgotnej
domieszki Luboplast A
domieszki napowietrzające
domieszki opóźniające czas wiązania
domieszki przeciwmrozowe
domieszki przyspieszające czas wiązania
domieszki stosowane do betonów
domieszki uplastyczniające
domieszki upłynniające
domieszki uszczelniające
domieszki uszlachetniające do betonów
Ekonbet
Ekonbet M-1
Hydrobudowa1
kapilary w betonie
komponenty betonowe
komponenty do betonu
Lubet C
Lubin Sp. z o. o.
Luboplast C

Pozycjonowanie

Domieszki do zapraw

Domieszki do zapraw są to środki, które zmieniają właściwości zaprawy przez działanie chemiczne lub fizyczne, a w przeciwieństwie do dodatków dodawane są w niewielkich ilościach. Służą one do poprawy, np. urabialności, obniżenia przepuszczalności wody lub przyspieszenia czasu wiązania

Domieszki do zapraw

 
są to środki, które zmieniają właściwości zaprawy przez działanie chemiczne lub fizyczne, a w przeciwieństwie do dodatków dodawane są w niewielkich ilościach. Służą one do poprawy, np. urabialności, obniżenia przepuszczalności wody lub przyspieszenia czasu wiązania. Ponadto są również domieszki, które wpływają dodatnio na przyczepność zaprawy do podłoża. Domieszka może być użyta tylko wtedy, gdy wykluczone jest wystąpienie negatywnych wpływów na zaprawę lub mur. Również należy brać pod uwagę ochronę przed korozją zbrojenia lub stalowych zakotwień w murze. Wymienione powyżej warunki są spełnione, jeśli domieszka ma atest Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku innych domieszek należy wykazać ich nieszkodliwość w próbach testowych. Przed ich zastosowaniem należy zawsze przeprowadzić próbę przydatności dla danej zaprawy.W zależności od sposobu działania rozróżnia się następujące atestowane domieszki:

substancja spieniająca,

upłynniacz,

środek uszczelniający,

środek opóźniający wiązanie,

środek przyspieszający wiązanie.

Po dodaniu domieszki niektóre cechy zaprawy są zmienione w znacznym stopniu. Np. podwyższona porowatość prowadzi do wyraźnego zmniejszenia wytrzymałości zaprawy. Dodatkowo należy przypomnieć o konieczności ścisłego przestrzegania zaleceń producenta i przepisu stosowania.
 
Produkty, o których mowa powyżej, posiadają wysoką jakość, stabilność oraz niezmienną powtarzalność potwierdzoną przez niezależne laboratoria badawcze.
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym nasze produkty posiadają atesty higieniczne wydane przez PZH, certyfikaty oraz aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Budowy Dróg i Mostów.
Jakość naszych produktów została potwierdzona poprzez nadanie nam Certyfikatów ISO: IQNet oraz PCBiC, spełniające wymagania normy PN-EN 9001:2001.
Po wprowadzeniu w naszej firmie, przez jednostke notyfikowaną (ITB) systemu zakładowej kontroli produkcji. Nasze wyroby, spełniając wszystkie wymagania normy PN-EN 934-2:2002, otrzymały znak CE.
O wysokiej jakości naszej firmy świadczy również fakt, iż zostaliśmy uhonorowani przez czasopismo "Puls Biznesu" znakiem "Gazeli Biznesu".
Kierując się naszą dewizą "Swoimi produktami chemicznymi zaspokajamy wymagania klientów umacniając ich pozycję rynkową", wyrażamy nadzieję, iż znajdzie ona miejsce oraz uznanie w Państwa firmach.
Certyfikat IQNet
Certyfikat PCBiC
Firma "ANDROIMPEX" Sp. z o.o.wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku budowlanego w Polsce od 2001 roku rozpoczęła produkcję chemii budowlanej. Produkcja obejmuje najwyższej jakości, oparte na najnowszych zdobyczach oraz doświadczeniach naukowych, domieszki do betonów towarowych, prefabrykacji, betonów wibroprasowanych, inżynierii komunikacyjnej, zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych.

Produkty, o których mowa powyżej, posiadają wysoką jakość, stabilność oraz niezmienną powtarzalność potwierdzoną przez niezależne laboratoria badawcze.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym nasze produkty posiadają atesty higieniczne wydane przez PZH, certyfikaty oraz aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Budowy Dróg i Mostów.

Jakość naszych produktów została potwierdzona poprzez nadanie nam Certyfikatów ISO: IQNet oraz PCBiC, spełniające wymagania normy PN-EN 9001:2001.
Po wprowadzeniu w naszej firmie, przez jednostke notyfikowaną (ITB) systemu zakładowej kontroli produkcji. Nasze wyroby, spełniając wszystkie wymagania normy PN-EN 934-2:2002, otrzymały znak CE.

O wysokiej jakości naszej firmy świadczy również fakt, iż zostaliśmy uhonorowani przez czasopismo "Puls Biznesu" znakiem "Gazeli Biznesu".

Kierując się naszą dewizą "Swoimi produktami chemicznymi zaspokajamy wymagania klientów umacniając ich pozycję rynkową", wyrażamy nadzieję, iż znajdzie ona miejsce oraz uznanie w Państwa firmach.

Certyfikat IQNet
Certyfikat PCBiC

 

Niskie temperatury oznaczają na ogół wstrzymanie sezonu budowlanego, przynajmniej, tam gdzie trzeba wykonywać prace związane z układaniem betonu. Przy temperaturze poniżej zera beton przestaje dobrze wiązać, pęka i kruszy się. Warto wiedzieć jednak, że odpowiedni dobór składników, dobre zabezpieczenie masy betonowej przed niskimi temperaturami oraz zastosowanie dodatków przeciwmrozowych, pozwalają kontynuować prace nawet przy temperaturze minus 15 St. C.

Już w temperaturze bliskiej 0 St. C twardnienie betonu przebiega bardzo wolno. Natomiast gdy temperatura spada od -1 do -3 St. C w mieszance betonowej zamarza do 50 proc. wody. Zamarzająca woda zwiększa objętość o ok. 9 proc., w wyniku czego powstający lód niszczy strukturę betonu, co znacznie obniża jego wytrzymałość. Dlatego też przy betonowaniu lub układaniu zaprawy cementowej w temperaturze poniżej 0 St. C. bardzo ważne jest zabezpieczenie świeżego betonu przed zamarznięciem lub maksymalne opóźnienie tego procesu, tak aby między cementem, a wodą mogły zajść reakcje chemiczne mające decydujący wpływ na wytrzymałość betonu.Niezbędne składniki

Podczas prac związanych z układaniem mas betonowych bardzo ważny jest odpowiedni dobór składników:

- podczas występowania mrozów najlepiej stosować cement portlandzki marki 35 lub wyższej, nie powinno się stosować cementu hutniczego oraz glinowego, cement należy przechowywać w temperaturze powyżej 0 St. C. w ocieplonym pomieszczeniu;

- do betonowania zaleca się stosowanie kruszywa naturalnego np. piasku lub żwiru, nie może być on zbrylone, przed użyciem kruszywo musi być całkowicie rozmnożone;

- woda powinna być podgrzana do temperatury 50 St. C., podgrzana woda przyspieszy wiązanie i twardnienie zaprawy lub betonu;

Ułożony beton należy chronić przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym zawilgoceniem najlepiej, przykrywając go folią, papą lub brezentem. Przy temperaturze otoczenia -10 St. C. beton należy przykryć materiałem o dobrym współczynniku przenikania ciepła np. matami słomianymi, trzcinowymi, z wełny mineralnej, styropianem, pilśnią, dyktą, wiórami. Dopiero po 5 dniach można zdjąć ocieplenie. Aby przyspieszyć wiązanie betonu można go ogrzewać strumieniem gorącego powietrza lub pary.Antymrozowe dodatki

Jednym z środków umożliwiających układanie mas betonowych w temperaturze poniżej 0 St. C. jest stosowanie dodatków chemicznych przeciwdziałających zamarzaniu. Zabezpieczają one świeży beton przed mrozem. Dzięki dodatkom przeciwmrozowym zmniejsza się ilości wody potrzebnej do rozrobienia betonu; obniża temperaturę zamarzania świeżego betonu do ok. -5 St. C.. Dodatki powodują również wytwarzanie się mikroskopijnych pęcherzyków powietrza - w stwardniałym betonie stanowią one wolną przestrzeń, którą może zająć powstający lód, co nie osłabia struktury betonu.

Nowoczesne dodatki przeciwmrozowe, posiadające atest Instytutu Techniki Budowlanej, stanowią mieszaniny kilku składników chemicznych:

- chlorek wapniowy - bezbarwne, higroskopijne, krystaliczne ciało stałe łatwo rozpuszczalne w wodzie;

- węglan potasowy (jego nazwa handlowa to potaż) - biały higroskopijny proszek łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nie przyspiesza korozji stali zbrojeniowej, ale nie można go stosować do zapraw i betonów wypełniających złącza, w których znajdują się wkładki aluminiowe albo stal zabezpieczona powłoką ocynkowaną;

- węglan sodowy - (jego nazwa

Wylewki betonowe w domach i mieszkaniach.

Podłożem pod okładziny podłóg (na gruncie, jak i stropów) są wylewki betonowe. Stanowią one podłoże pod wykończenie gresem, płytkami podłogowymi, panelami czy parkietami, często są także wykorzystywane do ułożenia i zatopienia w nich rurażu ogrzewania podłogowego.


Wykonywane są one mechanicznie (przy większych powierzchniach przy użyciu miksokretów, listw wibracyjnych i zacieraczek) lub tradycyjnie (przy użyciu betoniarek z zacieraniem ręcznym listwami).

Wylewki betonowe realizuje się warstwami:

 • w pomieszczeniach wilgotnych izolacje przeciwwilgociowe z folii wodnych, jedno lub wieloskładnikowych uszczelniaczy płynnych itp. lub z papy (najtrwalsza) czy folii budowlanych PE o gr. min 0,1 mm,
 • ocieplenie – wytłumienie - ze styropianu twardego lub utwardzonych płyt wełny mineralnej gr. min. 5 cm,
 • izolacje przeciwwilgociowe - folie budowlane PE gr. 0,2 mm lub papy z wywinięciem na ściany, na zakładkę; ponadto ściany do wys. ok. 5-10 cm wyłożyć należy pianką poliuretanową lub paskami styropianu gr. 1 cm, w celu oddylatowania warstwy betonu od ścian,
 • zbrojenie wylewki – w postaci ułożonej siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 10x10 cm, z wytworzeniem otuliny gr. 2 cm, poprzez podłożenie pod pręty siatki miejscowo podkładek betonowych (nie drewno!); zbrojenie betonu może być również realizowane poprzez dodanie do mieszanki włókien polipropylenowych,
 • tak wykonane izolacje zakrywa się warstwą półsuchej mieszanki betonowej z plastyfikatorem grubości min 5 cm, zacieraną na gładko.


Niezależnie od pomieszczeń pamiętajmy, aby wylewka po zatarciu i wyschnięciu wstępnym nie wykazywała nierówności przekraczających 2 mm na 2 – metrowej łacie.
Narożniki wylewki, w polu 30 x 30 cm, powinny lekko opadać.


Okładziny podłogi można ułożyć po czasie ok. 28 dni dojrzewania (przyjmuje się schnięcie 1 cm wylewki w czasie 7 dni). Zamknięte pomieszczenia nie wymagają jakiejś specjalnej pielęgnacji betonu, oczywiście, nie zaszkodzi wylewce jej przekrycie folią w pierwszych dniach schnięcia.


Ogrzewanie pomieszczeń należy rozpocząć stopniowo, po okresie ok. 14 dni od wylania, zwiększając temperaturę pomieszczenia o ok. 3 stopnie C /dobę.


Koszt robocizny wykonania wylewki składającej się z warstw izolacji przeciwwilgociowej, termicznej, ułożenia zbrojenia i zatarcia oscyluje w granicach 11- 15 zł netto/ m2.


Koszty materiałów, jakie należy doliczyć do usługi, nie powinny przekroczyć 40 – 45 zł netto/ m2.

domieszki chemiczne domieszki chemiczne do betonów wyroby chemii budowlanej beton dodatki do betonów dodatki do betonu Poznań dodatki do zapraw komponenty do betonu producent domieszek do betonu Wielkopolska produkcja domieszek . beton zimowy beton uszlachetniony beton b30 popiół fluidalny beton cement plastyfikator do betonu produkcja domieszek producent domieszek do betonu Wielkopolska komponenty do betonu dodatki do zapraw dodatki do betonu Poznań dodatki do betonów beton wyroby chemii budowlanej domieszki chemiczne do betonów domieszki chemiczne .

Domieszki do zapraw

 
są to środki, które zmieniają właściwości zaprawy przez działanie chemiczne lub fizyczne, a w przeciwieństwie do dodatków dodawane są w niewielkich ilościach. Służą one do poprawy, np. urabialności, obniżenia przepuszczalności wody lub przyspieszenia czasu wiązania. Ponadto są również domieszki, które wpływają dodatnio na przyczepność zaprawy do podłoża. Domieszka może być użyta tylko wtedy, gdy wykluczone jest wystąpienie negatywnych wpływów na zaprawę lub mur. Również należy brać pod uwagę ochronę przed korozją zbrojenia lub stalowych zakotwień w murze. Wymienione powyżej warunki są spełnione, jeśli domieszka ma atest Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku innych domieszek należy wykazać ich nieszkodliwość w próbach testowych. Przed ich zastosowaniem należy zawsze przeprowadzić próbę przydatności dla danej zaprawy.W zależności od sposobu działania rozróżnia się następujące atestowane domieszki:

substancja spieniająca,

upłynniacz,

środek uszczelniający,

środek opóźniający wiązanie,

środek przyspieszający wiązanie.

Po dodaniu domieszki niektóre cechy zaprawy są zmienione w znacznym stopniu. Np. podwyższona porowatość prowadzi do wyraźnego zmniejszenia wytrzymałości zaprawy. Dodatkowo należy przypomnieć o konieczności ścisłego przestrzegania zaleceń producenta i przepisu stosowania.
 
Produkty, o których mowa powyżej, posiadają wysoką jakość, stabilność oraz niezmienną powtarzalność potwierdzoną przez niezależne laboratoria badawcze.
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym nasze produkty posiadają atesty higieniczne wydane przez PZH, certyfikaty oraz aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Budowy Dróg i Mostów.
Jakość naszych produktów została potwierdzona poprzez nadanie nam Certyfikatów ISO: IQNet oraz PCBiC, spełniające wymagania normy PN-EN 9001:2001.
Po wprowadzeniu w naszej firmie, przez jednostke notyfikowaną (ITB) systemu zakładowej kontroli produkcji. Nasze wyroby, spełniając wszystkie wymagania normy PN-EN 934-2:2002, otrzymały znak CE.
O wysokiej jakości naszej firmy świadczy również fakt, iż zostaliśmy uhonorowani przez czasopismo "Puls Biznesu" znakiem "Gazeli Biznesu".
Kierując się naszą dewizą "Swoimi produktami chemicznymi zaspokajamy wymagania klientów umacniając ich pozycję rynkową", wyrażamy nadzieję, iż znajdzie ona miejsce oraz uznanie w Państwa firmach.
Certyfikat IQNet
Certyfikat PCBiC
Firma "ANDROIMPEX" Sp. z o.o.wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku budowlanego w Polsce od 2001 roku rozpoczęła produkcję chemii budowlanej. Produkcja obejmuje najwyższej jakości, oparte na najnowszych zdobyczach oraz doświadczeniach naukowych, domieszki do betonów towarowych, prefabrykacji, betonów wibroprasowanych, inżynierii komunikacyjnej, zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych.

Produkty, o których mowa powyżej, posiadają wysoką jakość, stabilność oraz niezmienną powtarzalność potwierdzoną przez niezależne laboratoria badawcze.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym nasze produkty posiadają atesty higieniczne wydane przez PZH, certyfikaty oraz aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Budowy Dróg i Mostów.

Jakość naszych produktów została potwierdzona poprzez nadanie nam Certyfikatów ISO: IQNet oraz PCBiC, spełniające wymagania normy PN-EN 9001:2001.
Po wprowadzeniu w naszej firmie, przez jednostke notyfikowaną (ITB) systemu zakładowej kontroli produkcji. Nasze wyroby, spełniając wszystkie wymagania normy PN-EN 934-2:2002, otrzymały znak CE.

O wysokiej jakości naszej firmy świadczy również fakt, iż zostaliśmy uhonorowani przez czasopismo "Puls Biznesu" znakiem "Gazeli Biznesu".

Kierując się naszą dewizą "Swoimi produktami chemicznymi zaspokajamy wymagania klientów umacniając ich pozycję rynkową", wyrażamy nadzieję, iż znajdzie ona miejsce oraz uznanie w Państwa firmach.

Certyfikat IQNet
Certyfikat PCBiC

 

Niskie temperatury oznaczają na ogół wstrzymanie sezonu budowlanego, przynajmniej, tam gdzie trzeba wykonywać prace związane z układaniem betonu. Przy temperaturze poniżej zera beton przestaje dobrze wiązać, pęka i kruszy się. Warto wiedzieć jednak, że odpowiedni dobór składników, dobre zabezpieczenie masy betonowej przed niskimi temperaturami oraz zastosowanie dodatków przeciwmrozowych, pozwalają kontynuować prace nawet przy temperaturze minus 15 St. C.

Już w temperaturze bliskiej 0 St. C twardnienie betonu przebiega bardzo wolno. Natomiast gdy temperatura spada od -1 do -3 St. C w mieszance betonowej zamarza do 50 proc. wody. Zamarzająca woda zwiększa objętość o ok. 9 proc., w wyniku czego powstający lód niszczy strukturę betonu, co znacznie obniża jego wytrzymałość. Dlatego też przy betonowaniu lub układaniu zaprawy cementowej w temperaturze poniżej 0 St. C. bardzo ważne jest zabezpieczenie świeżego betonu przed zamarznięciem lub maksymalne opóźnienie tego procesu, tak aby między cementem, a wodą mogły zajść reakcje chemiczne mające decydujący wpływ na wytrzymałość betonu.Niezbędne składniki

Podczas prac związanych z układaniem mas betonowych bardzo ważny jest odpowiedni dobór składników:

- podczas występowania mrozów najlepiej stosować cement portlandzki marki 35 lub wyższej, nie powinno się stosować cementu hutniczego oraz glinowego, cement należy przechowywać w temperaturze powyżej 0 St. C. w ocieplonym pomieszczeniu;

- do betonowania zaleca się stosowanie kruszywa naturalnego np. piasku lub żwiru, nie może być on zbrylone, przed użyciem kruszywo musi być całkowicie rozmnożone;

- woda powinna być podgrzana do temperatury 50 St. C., podgrzana woda przyspieszy wiązanie i twardnienie zaprawy lub betonu;

Ułożony beton należy chronić przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym zawilgoceniem najlepiej, przykrywając go folią, papą lub brezentem. Przy temperaturze otoczenia -10 St. C. beton należy przykryć materiałem o dobrym współczynniku przenikania ciepła np. matami słomianymi, trzcinowymi, z wełny mineralnej, styropianem, pilśnią, dyktą, wiórami. Dopiero po 5 dniach można zdjąć ocieplenie. Aby przyspieszyć wiązanie betonu można go ogrzewać strumieniem gorącego powietrza lub pary.Antymrozowe dodatki

Jednym z środków umożliwiających układanie mas betonowych w temperaturze poniżej 0 St. C. jest stosowanie dodatków chemicznych przeciwdziałających zamarzaniu. Zabezpieczają one świeży beton przed mrozem. Dzięki dodatkom przeciwmrozowym zmniejsza się ilości wody potrzebnej do rozrobienia betonu; obniża temperaturę zamarzania świeżego betonu do ok. -5 St. C.. Dodatki powodują również wytwarzanie się mikroskopijnych pęcherzyków powietrza - w stwardniałym betonie stanowią one wolną przestrzeń, którą może zająć powstający lód, co nie osłabia struktury betonu.

Nowoczesne dodatki przeciwmrozowe, posiadające atest Instytutu Techniki Budowlanej, stanowią mieszaniny kilku składników chemicznych:

- chlorek wapniowy - bezbarwne, higroskopijne, krystaliczne ciało stałe łatwo rozpuszczalne w wodzie;

- węglan potasowy (jego nazwa handlowa to potaż) - biały higroskopijny proszek łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nie przyspiesza korozji stali zbrojeniowej, ale nie można go stosować do zapraw i betonów wypełniających złącza, w których znajdują się wkładki aluminiowe albo stal zabezpieczona powłoką ocynkowaną;

- węglan sodowy - (jego nazwa

Wylewki betonowe w domach i mieszkaniach.

Podłożem pod okładziny podłóg (na gruncie, jak i stropów) są wylewki betonowe. Stanowią one podłoże pod wykończenie gresem, płytkami podłogowymi, panelami czy parkietami, często są także wykorzystywane do ułożenia i zatopienia w nich rurażu ogrzewania podłogowego.


Wykonywane są one mechanicznie (przy większych powierzchniach przy użyciu miksokretów, listw wibracyjnych i zacieraczek) lub tradycyjnie (przy użyciu betoniarek z zacieraniem ręcznym listwami).

Wylewki betonowe realizuje się warstwami:

 • w pomieszczeniach wilgotnych izolacje przeciwwilgociowe z folii wodnych, jedno lub wieloskładnikowych uszczelniaczy płynnych itp. lub z papy (najtrwalsza) czy folii budowlanych PE o gr. min 0,1 mm,
 • ocieplenie – wytłumienie - ze styropianu twardego lub utwardzonych płyt wełny mineralnej gr. min. 5 cm,
 • izolacje przeciwwilgociowe - folie budowlane PE gr. 0,2 mm lub papy z wywinięciem na ściany, na zakładkę; ponadto ściany do wys. ok. 5-10 cm wyłożyć należy pianką poliuretanową lub paskami styropianu gr. 1 cm, w celu oddylatowania warstwy betonu od ścian,
 • zbrojenie wylewki – w postaci ułożonej siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 10x10 cm, z wytworzeniem otuliny gr. 2 cm, poprzez podłożenie pod pręty siatki miejscowo podkładek betonowych (nie drewno!); zbrojenie betonu może być również realizowane poprzez dodanie do mieszanki włókien polipropylenowych,
 • tak wykonane izolacje zakrywa się warstwą półsuchej mieszanki betonowej z plastyfikatorem grubości min 5 cm, zacieraną na gładko.


Niezależnie od pomieszczeń pamiętajmy, aby wylewka po zatarciu i wyschnięciu wstępnym nie wykazywała nierówności przekraczających 2 mm na 2 – metrowej łacie.
Narożniki wylewki, w polu 30 x 30 cm, powinny lekko opadać.


Okładziny podłogi można ułożyć po czasie ok. 28 dni dojrzewania (przyjmuje się schnięcie 1 cm wylewki w czasie 7 dni). Zamknięte pomieszczenia nie wymagają jakiejś specjalnej pielęgnacji betonu, oczywiście, nie zaszkodzi wylewce jej przekrycie folią w pierwszych dniach schnięcia.


Ogrzewanie pomieszczeń należy rozpocząć stopniowo, po okresie ok. 14 dni od wylania, zwiększając temperaturę pomieszczenia o ok. 3 stopnie C /dobę.


Koszt robocizny wykonania wylewki składającej się z warstw izolacji przeciwwilgociowej, termicznej, ułożenia zbrojenia i zatarcia oscyluje w granicach 11- 15 zł netto/ m2.


Koszty materiałów, jakie należy doliczyć do usługi, nie powinny przekroczyć 40 – 45 zł netto/ m2.

proporcje betonu produkcja domieszek do betonu plastyfikatory przedsiębiorstwo innowacyjne składniki do betonu domieszki opóźniające wiązanie domieszki upłynniająco-opóźniające Prefix producent domieszek do zapraw domieszki przeciwmrozowe . Domieszki do zapraw są to środki, które zmieniają właściwości zaprawy przez działanie chemiczne lub fizyczne, a w przeciwieństwie do dodatków dodawane są w niewielkich ilościach. Służą one do poprawy, np. urabialności, obniżenia przepuszczalności wody lub przyspieszenia czasu wiązania Hydrostop receptura betonu na kostkę materiały uszczelniające receptura zaprawy murarskiej Ekonbet M-I plastyfikatory do zapraw murarskich substancje spieniające pianobeton wodoszczelny produkcja komponentów betonowych producent domieszek .

beton mrozoodporność cement beton budowa beton wodoszczelność wytrzymałość
cement beton budowa plastyfikator betonu ulepszacz
plastyfikator betonu ulepszacz beton mrozoodporność cement beton budowa
domieszki napowietrzacze wyroby wibroprasowe
beton wodoszczelność wytrzymałość domieszki beton mrozoodporny
domieszki beton mrozoodporny domieszki chemiczne beton
domieszki chemiczne beton cement beton budowa plastyfikator betonu ulepszacz

BEMARS Przedsiębiorstwo Recyklingowe
Budom Market Byrt i Wspólnicy sp.j.
EKOPOZ Sp. z o.o.
Forbo Linoleum BV/Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce
Global Garden Products Polska Sp. z o.o.
KC Consulting Jerzy Wawryszczuk
Meblolux
Pati i Maks D.P. Chocieszyńscy Sp.J.
Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe LUBANTA S.A.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RATOWNIK
SoftwareStudio Sp. z o.o.
Solar Polska Sp. z o.o.
Tiger Gym S.C.
Zimobet domieszki przyspieszające czas wiązania plastyfikator przeciwmrozowe dodatki do zapraw chemicznych domieszki uszczelniające receptura na beton polski cement komponenty betonowe domieszki do betonowania podczas mrozu składniki do zapraw .

Beton

-jeden z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.
Określany również jako sztuczny kamień, wynaleziony i używany w budownictwie najpierw w Asyrii, potem starożytnego Rzymu, później w wiekach średnich zapomniany. W starożytności używano mieszaniny piasku i drobnych kamieni z zaprawą wapienną do łączenia kamieni w murze i sklepieniach. Dodatek popiołu wulkanicznego czynił rzymski beton wodoodpornym. W okolicach odległych od wulkanów wykorzystywano zużyte drobno zmielone dachówki.

W gotyku stosowano mieszaninę zaprawy wapiennej z bardzo drobnym piaskiem do wykonywania odlewów powtarzalnych elementów dekoracyjnych.

W XIX w. (po wynalezieniu cementu portlandzkiego) upowszechnił się materiał budowlany zwany betonem.


Uzyskiwanie
Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa (cement), kruszywa, wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa).

Kruszywa mogą być naturalne: grube (żwir), drobne (piasek o frakcjach do 2 mm) lub sztuczne (np. keramzyt). Dodatki i domieszki poprawiają właściwości mieszanek betonowych i betonów, np. zwiększają urabialność, opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, wodoszczelność itd.

Nie wolno stosować wody morskiej (zasolonej), mineralnej i zanieczyszczonej (np. ściekowej, rzecznej). Bez wykonywania badań można stosować wodę wodociągową.

Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej).  
 
Ze względu na ciężar objętościowy
większym niż 2 600 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych), stosowane jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania jonizującego
 • beton zwykły:

  • o ciężarze objętościowym od 2 200 - 2 600 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy) stosowane do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych.
  • o ciężarze objętościowym od 1 800 - 2 200 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. keramzyt) - do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych
 • beton lekki

 - o ciężarze objętościowym do 1 800 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piasku, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).

Ze względu na sposób zagęszczania i wbudowania

Ze względu na właściwości

 • betony jastrychowe
 • betony polimerowe - zamiast spoiwa cementowego zawierają polimery; betony cementowo - polimerowe - zawierają spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów, stosowane w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania.
 • włóknobetony - oprócz kruszyw naturalnych zawierają włókna stalowe, szklane lub syntetyczne, stosowane jako betony do wykonywania np. posadzek przemysłowych.
 • żużlobetony - z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa
 • asfaltobetony - bez cementu i wody, zawierają asfalt, mączkę mineralną, piasek, grysy kamienne i żwir - stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych.
 • beton komórkowy - o wysokiej porowatości
 • beton autoklawizowany (ACC) - poddany obróbce cieplnej w środowisku
 • Beton architektoniczny

  Współczesna inżynieria materiałowa otwiera nowe możliwości wykorzystania właściwości betonu jako materiału konstrukcyjnego oraz kształtowania z niego formy budowli.

  Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych aspektach pracy z tym tworzywem.
  Pod nazwą beton architektoniczny (fasadowy, elewacyjny) rozumie się powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod względem wyglądu. Beton taki gwarantuje dotrzymanie parametrów trwałości i wytrzymałości przy równoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni, niewymagających pokrycia warstwą tynku lub inną powłoką wykończeniową. Aby osiągnąć ten cel, należy zapewnić szczególną staranność produkcji i wbudowywania betonu. W literaturze spotyka się szereg uwag dotyczących technologii wykonania tych betonów. Niestety, brakuje wiążącego opisu jakąkolwiek normą lub przepisem budowlanym, jak też wytycznymi branżowymi.

  Zobacz koniecznie: Inspiracje dla elewacji

  Na końcowy wygląd ma wpływ wiele czynników - zarówno w trakcie produkowania betonu jak i jego wbudowania. Są one trudne do przewidzenia i kontrolowania w trakcie realizacji obiektu. Mają charakter materiałowy, technologiczny oraz wykonawczy i wśród nich jako główne należy wymienić:
  - kształt i rysunek szalunku;
  - zastosowany środek antyadhezyjny;
  - warunki pielęgnacji betonu;
  - temperaturę powietrza podczas prowadzenia prac betoniarskich;
  - wskaźnik wodno-cementowy mieszanki betonowej;
  - rodzaj cementu;
  - domieszki chemiczne modyfikujące właściwości mieszanki betonowej;
  - różnice w uziarnieniu piasku.

  Obiektywna ocena wykonanego budynku również nie jest łatwa. Wymagania stawiane betonowi architektonicznemu dotyczą efektu końcowego, widzianego oczami architekta. Aby w jednoznaczny sposób postawić te wymagania przyszłym producentom betonu i firmom wykonawczym, należy je rozpatrywać w trzech kategoriach:

  • kryteria materiałowe ograniczające się do zaprojektowania odpowiednich mieszanek betonowych;
  • kryteria technologiczno-organizacyjne dotyczące:
   • technologii i organizacji produkcji mieszanki w węźle betoniarskim;
   • transportu mieszanki betonowej na plac budowy;
   • podawania mieszanki na placu budowy i wbudowywania w szalunki;
   • stosowania odpowiednich środków antyadhezyjnych do szalunków;
   • sposobu wbudowywania betonu w przygotowane szalunki;
   • sposobu zagęszczania betonu;
   • sposobu pielęgnacji świeżego betonu;
   • wyboru odpowiedniego systemu szalunków;
  • kryteria przeprowadzania kontroli.
źródło: pl.wikipedia.org; www.eurobudowa.pl; www.solidnydom.pl; www.dobrebudowanie.pl; www.lubanta.pl; www.muratorplus.pl; www.budom-market.pl; gazetadom.pl; www.muratordom.pl; www.archipelag.pl

Domieszki do betonu receptura na beton polski cement komponenty betonowe domieszki do betonowania podczas mrozu składniki do zapraw
Betostat popiół fluidalny beton b30 beton uszlachetniony beton cement plastyfikator do betonu
domieszki Luboplast A upłynniacze beton wysokowytrzymały proporcje mieszanki betonowej plastyfikator proporcje Betoniarnia Betard materiały chemiczne vibropor p beton receptura domieszka Ekonbet .

Opóźniacze opóźniające wiązanie betonu
Głównymi składnikami domieszek opóźniających wiązanie są fosforany, cukry i tlenki metali. Po zastosowaniu takich domieszek na powierzchni ziaren klinkieru cementowego tworzy się otoczka, która hamuje dostęp wody i blokuje powstawanie zarodków krystalizacji, na których pojawiają się produkty hydratacji. Domieszki opóźniające stosuje się w wypadku dłuższego transportu betonu, by zapobiec rozpoczęciu procesu wiązania. Modyfikatory te, dodane w ilości 0,2-2,0 proc. w stosunku do ilości cementu, pozwalają zmniejszyć ilość wody zarobowej nawet o 10 proc. i opóźnić czas wiązania o 3 do 24 godzin. Domieszki opóźniające wiązanie działają również uplastyczniająco. Skutki uboczne – na przykład w wyniku wydłużenia czasu między początkiem a końcem wiązania betonu istnieje niebezpieczeństwo powstawania rys skurczowych, a na skutek opóźnienia czasu twardnienia może zmniejszyć się wytrzymałość początkowa betonu. Zastosowanie opóźniaczy organicznych w połączeniu z niektórymi cementami może spowodować gwałtowne przyspieszenie wiązania, dlatego korzystniejsze jest stosowanie opóźniaczy nieorganicznych. Przedozowanie może doprowadzić do powstania niekontrolowanych porów powietrznych, które obniżają wytrzymałość.

Ciekły dodatek do mieszanek betonowych polepszający znacznie ich właściwości przetwórcze oraz właściwości stwardniałego betonu. ZASTOSOWANIE: Nieodzowny dodatek do wylewek betonowych stosowanych pod instalacje ogrzewania podłogowego, wodnego i elektrycznego, na zewnątrz i do wewnątrz budynków. Chroni betonowe podłoże przed spękaniami i kruszeniem. Do wytwarzania betonów towarowych wszystkich klas, fundamentów, wylewek, ścian oporowych oraz drobnych elementów betonowych. WŁAŚCIWOŚCI: - zapobiega pękaniu i kruszeniu się betonu na skutek pracy podłoża pod wpływem temperatury - nie powoduje zmiany barwy - zwiększa wytrzymałość - zmniejsza nasiąkliwość - zapobiega zerwaniom instalacji grzewczych.

 

Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa (cement), kruszywa grubego (żwir), kruszywa drobnego (piasek o frakcjach do 2 mm), wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa).

Podział betonów

 • Beton ciężki - o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych), stosowany jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania jonizującego.
 • Beton zwykły:
  • o ciężarze objętościowym od 2 200 do 2 600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy), stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych,
  • o ciężarze objętościowym od 1 800 do 2 200 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. keramzyt) - do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych.
 • Beton lekki - o ciężarze objętościowym do 1 800 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piaski, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe), i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).

Ponadto do betonów należą:

 • Beton polimerowy - zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery;
 • Beton cementowo-polimerowe - zawiera spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów, stosowany w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania.
 • Fibrobeton - oprócz kruszyw naturalnych zawiera włókna stalowe, szklane lub syntetyczne, stosowane jako beton do wykonywania np. posadzek przemysłowych.
 • Żużlobeton - z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa.
 • Asfaltobeton - bez cementu i wody, zawiera asfalt, mączkę mineralną, piasek, grysy kamienne i żwir - stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych.

Klasa betonu

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności), oznaczonej na próbkach sześciennych, wynoszącej 25 MPa). Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie stosowane w przypadku betonów lekkich symbolem LC../.. (np. LC20/22).

Spotykane są jeszcze oznaczenia betonu zgodne z nieaktualną i nieobowiązującą normą. Według już nieaktualnej normy, stosowano oznaczenia - np. beton B 20 - to beton o gwarantowanej wytrzymałości 20 MPa. Norma PN-B-03264:2002 została w 2004r. uzupełniona poprawką, zgodnie z którą np. beton oznaczony jako B-20 jest odpowiednikiem betonu klasy C16/20. Używanie historycznych już oznaczeń np. B-20 jest nieprawidłowe i sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym.

Dozowanie i mieszanie składników betonu

Dozowanie składników może odbywać się: objętościowo, wagowo i w sposób wagowo-objętościowy. Najlepszym rozwiązaniem jest metoda wagowa, zapewniająca wysoką precyzję dozowania składników. Mieszanie składników betonu ma na celu uzyskanie maksymalnej jednorodności świeżej mieszanki betonowej. Kruszywo, cement, woda oraz ewentualne dodatki i domieszki muszą stanowić jednolitą masę o równomiernym rozmieszczeniu składników. Czas mieszania uzależniony jest od konsystencji mieszanki, jednak nie może być krótszy niż 1 min. Kolejność wprowadzania składników może być różna, jednak nigdy cement nie może być wprowadzany jako pierwszy, ze względu na możliwość przyklejenia się do wilgotnych ścian urządzenia mieszającego.

Układanie i zagęszczanie betonu

Zachowanie jednorodności mieszanki betonowej w trakcie układania jest podstawowym warunkiem uzyskania żądanych parametrów konstrukcji betonowych. Dlatego aby uniknąć rozwarstwienia betonu w trakcie betonowania należy pamiętać, że wysokość, z jakiej może być zrzucany beton, nie powinna przekraczać 2m w przypadku konsystencji gęstoplastycznej i 50 cm w przypadku konsystencji ciekłej. Ma to szczególne znaczenie przy układaniu betonu przy pomocy pomp do betonu. Należy pamiętać także o tym, aby unikać betonowania w czasie opadów deszczu, w okresie upałów i przy temperaturze powietrza poniżej 5oC, ponieważ trudno jest wtedy zapewnić odpowiednie warunki do wiązania betonu. Po ułożeniu jednej warstwy betonu należy przystąpić do jej zagęszczenia. Ma to na celu spowodowanie, by mieszanka dokładnie wypełniała deskowanie i ściśle otuliła zbrojenie. Beton najczęściej można zagęszczać ręcznie przy pomocy metalowego pręta lub mechanicznie przy użyciu specjalnych wibratorów wgłębnych. Maksymalna grubość warstwy jaką poddajemy zagęszczeniu zależy od rodzaju przyjętej metody zagęszczania, ale nie powinna przekraczać 20 cm przy zagęszczaniu ręcznym oraz 50 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Beton zagęszczamy do momentu wyrównania jego powierzchni i pojawienia

 

Wylewki betonowe w domach i mieszkaniach.

Podłożem pod okładziny podłóg (na gruncie, jak i stropów) są wylewki betonowe. Stanowią one podłoże pod wykończenie gresem, płytkami podłogowymi, panelami czy parkietami, często są także wykorzystywane do ułożenia i zatopienia w nich rurażu ogrzewania podłogowego.


Wykonywane są one mechanicznie (przy większych powierzchniach przy użyciu miksokretów, listw wibracyjnych i zacieraczek) lub tradycyjnie (przy użyciu betoniarek z zacieraniem ręcznym listwami).

Wylewki betonowe realizuje się warstwami:

 • w pomieszczeniach wilgotnych izolacje przeciwwilgociowe z folii wodnych, jedno lub wieloskładnikowych uszczelniaczy płynnych itp. lub z papy (najtrwalsza) czy folii budowlanych PE o gr. min 0,1 mm,
 • ocieplenie – wytłumienie - ze styropianu twardego lub utwardzonych płyt wełny mineralnej gr. min. 5 cm,
 • izolacje przeciwwilgociowe - folie budowlane PE gr. 0,2 mm lub papy z wywinięciem na ściany, na zakładkę; ponadto ściany do wys. ok. 5-10 cm wyłożyć należy pianką poliuretanową lub paskami styropianu gr. 1 cm, w celu oddylatowania warstwy betonu od ścian,
 • zbrojenie wylewki – w postaci ułożonej siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 10x10 cm, z wytworzeniem otuliny gr. 2 cm, poprzez podłożenie pod pręty siatki miejscowo podkładek betonowych (nie drewno!); zbrojenie betonu może być również realizowane poprzez dodanie do mieszanki włókien polipropylenowych,
 • tak wykonane izolacje zakrywa się warstwą półsuchej mieszanki betonowej z plastyfikatorem grubości min 5 cm, zacieraną na gładko.


Niezależnie od pomieszczeń pamiętajmy, aby wylewka po zatarciu i wyschnięciu wstępnym nie wykazywała nierówności przekraczających 2 mm na 2 – metrowej łacie.
Narożniki wylewki, w polu 30 x 30 cm, powinny lekko opadać.


Okładziny podłogi można ułożyć po czasie ok. 28 dni dojrzewania (przyjmuje się schnięcie 1 cm wylewki w czasie 7 dni). Zamknięte pomieszczenia nie wymagają jakiejś specjalnej pielęgnacji betonu, oczywiście, nie zaszkodzi wylewce jej przekrycie folią w pierwszych dniach schnięcia.


Ogrzewanie pomieszczeń należy rozpocząć stopniowo, po okresie ok. 14 dni od wylania, zwiększając temperaturę pomieszczenia o ok. 3 stopnie C /dobę.


Koszt robocizny wykonania wylewki składającej się z warstw izolacji przeciwwilgociowej, termicznej, ułożenia zbrojenia i zatarcia oscyluje w granicach 11- 15 zł netto/ m2.


Koszty materiałów, jakie należy doliczyć do usługi, nie powinny przekroczyć 40 – 45 zł netto/ m2.

Żródło: www.kobieta.info.pl

źródło: www.paintmarket.pl; www.jkk.com.pl; www.polskibeton.pl; solidnydom.pl; www.lubanta.pl; www.muratorplus.pl; www.budom-market.pl; www.muratordom.pl; www.archipelag.pl; allconstructions.com

Komponenty do zapraw
Komponenty do zapraw POZIOME MIESZARKI PRZEPŁYWOWE; Seria HM i Lotus: Mieszają i urabiają w sposób ciągły i w pełni automatyczny wszelkie suche zaprawy, wytwarzane fabrycznie na bazie cementu (Np. zaprawy murarskie, zaprawy do spoin, masy wyrównujące, zaprawy klejąco - zbrojące itp.), nadając im konsystencję zapraw gotowych do użycia. Urządzenia te wytwarzane są w różnych wariantach (patrz oznaczenia seryjne) i mogą być stosowane albo wyłącznie do materiałów workowanych albo też wedle wyboru do materiałów workowanych i/lub podawanych z silosu względnie wyłącznie do materiałów podawanych z silosu. MIESZARKI WANNOWE WOLNOSPADOWE; Seria Multimix i Maximix Przystosowane do mieszania różnorodnych komponentów, suchych zapraw wytwarzanych fabrycznie na bazie cementu a także mieszanek własnych oraz zapraw renowacyjnych modyfikowanych tworzywami sztucznymi (SPCC i PCC). Połączenie z pompą tłoczącą umożliwia prowadzenie robót w formie półautomatycznej.
Superplastyfikator z przyspieszaczem domieszka do betonowania w czasie mrozu Charakterystyka produktu Stachement F11 jest płynną bezchlorkową domieszką do stosowania w pracach betoniarskich w czasie bardzo niskich temperatur z jednoczesnym działaniem upłynniającym. Zastosowanie Stachement F11 stosowany jest do przyspieszenia wiązania i twardnienia betonu w celu skrócenia okresów produkcyjnych, szybszego osiągnięcia wytrzymałości manipulacyjnych i betonowania w czasie niskich temperatur. Beton po zamarznięciu może być bezpowrotnie uszkodzony przez ciśnienie powstałe podczas zamarzania wody zaczynowej. Mieszanka betonowa jest odporna na wpływy mrozu dopiero po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie min. 4-8 MPa. Czas osiągnięcia takiej wytrzymałości należy skrócić w taki sposób, aby woda zaczynowa nie zdążyła zamarznąć. Skrócenie tego okresu można osiągnąć poprzez dodanie domieszki Stachement F11 do mieszanki betonowej, przy czym działanie przyspieszające objawi się też zmniejszeniem ilości wody zaczynowej o 20 - 30%.

Domieszki do zapraw

 
są to środki, które zmieniają właściwości zaprawy przez działanie chemiczne lub fizyczne, a w przeciwieństwie do dodatków dodawane są w niewielkich ilościach. Służą one do poprawy, np. urabialności, obniżenia przepuszczalności wody lub przyspieszenia czasu wiązania. Ponadto są również domieszki, które wpływają dodatnio na przyczepność zaprawy do podłoża. Domieszka może być użyta tylko wtedy, gdy wykluczone jest wystąpienie negatywnych wpływów na zaprawę lub mur. Również należy brać pod uwagę ochronę przed korozją zbrojenia lub stalowych zakotwień w murze. Wymienione powyżej warunki są spełnione, jeśli domieszka ma atest Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku innych domieszek należy wykazać ich nieszkodliwość w próbach testowych. Przed ich zastosowaniem należy zawsze przeprowadzić próbę przydatności dla danej zaprawy.W zależności od sposobu działania rozróżnia się następujące atestowane domieszki:

substancja spieniająca,

upłynniacz,

środek uszczelniający,

środek opóźniający wiązanie,

środek przyspieszający wiązanie.

 

Niskie temperatury oznaczają na ogół wstrzymanie sezonu budowlanego, przynajmniej, tam gdzie trzeba wykonywać prace związane z układaniem betonu. Przy temperaturze poniżej zera beton przestaje dobrze wiązać, pęka i kruszy się. Warto wiedzieć jednak, że odpowiedni dobór składników, dobre zabezpieczenie masy betonowej przed niskimi temperaturami oraz zastosowanie dodatków przeciwmrozowych, pozwalają kontynuować prace nawet przy temperaturze minus 15 St. C.

Już w temperaturze bliskiej 0 St. C twardnienie betonu przebiega bardzo wolno. Natomiast gdy temperatura spada od -1 do -3 St. C w mieszance betonowej zamarza do 50 proc. wody. Zamarzająca woda zwiększa objętość o ok. 9 proc., w wyniku czego powstający lód niszczy strukturę betonu, co znacznie obniża jego wytrzymałość. Dlatego też przy betonowaniu lub układaniu zaprawy cementowej w temperaturze poniżej 0 St. C. bardzo ważne jest zabezpieczenie świeżego betonu przed zamarznięciem lub maksymalne opóźnienie tego procesu, tak aby między cementem, a wodą mogły zajść reakcje chemiczne mające decydujący wpływ na wytrzymałość betonu.Niezbędne składniki

Podczas prac związanych z układaniem mas betonowych bardzo ważny jest odpowiedni dobór składników:

- podczas występowania mrozów najlepiej stosować cement portlandzki marki 35 lub wyższej, nie powinno się stosować cementu hutniczego oraz glinowego, cement należy przechowywać w temperaturze powyżej 0 St. C. w ocieplonym pomieszczeniu;

- do betonowania zaleca się stosowanie kruszywa naturalnego np. piasku lub żwiru, nie może być on zbrylone, przed użyciem kruszywo musi być całkowicie rozmnożone;

- woda powinna być podgrzana do temperatury 50 St. C., podgrzana woda przyspieszy wiązanie i twardnienie zaprawy lub betonu;

Ułożony beton należy chronić przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym zawilgoceniem najlepiej, przykrywając go folią, papą lub brezentem. Przy temperaturze otoczenia -10 St. C. beton należy przykryć materiałem o dobrym współczynniku przenikania ciepła np. matami słomianymi, trzcinowymi, z wełny mineralnej, styropianem, pilśnią, dyktą, wiórami. Dopiero po 5 dniach można zdjąć ocieplenie. Aby przyspieszyć wiązanie betonu można go ogrzewać strumieniem gorącego powietrza lub pary.Antymrozowe dodatki

Jednym z środków umożliwiających układanie mas betonowych w temperaturze poniżej 0 St. C. jest stosowanie dodatków chemicznych przeciwdziałających zamarzaniu. Zabezpieczają one świeży beton przed mrozem. Dzięki dodatkom przeciwmrozowym zmniejsza się ilości wody potrzebnej do rozrobienia betonu; obniża temperaturę zamarzania świeżego betonu do ok. -5 St. C.. Dodatki powodują również wytwarzanie się mikroskopijnych pęcherzyków powietrza - w stwardniałym betonie stanowią one wolną przestrzeń, którą może zająć powstający lód, co nie osłabia struktury betonu.

Nowoczesne dodatki przeciwmrozowe, posiadające atest Instytutu Techniki Budowlanej, stanowią mieszaniny kilku składników chemicznych:

- chlorek wapniowy - bezbarwne, higroskopijne, krystaliczne ciało stałe łatwo rozpuszczalne w wodzie;

- węglan potasowy (jego nazwa handlowa to potaż) - biały higroskopijny proszek łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nie przyspiesza korozji stali zbrojeniowej, ale nie można go stosować do zapraw i betonów wypełniających złącza, w których znajdują się wkładki aluminiowe albo stal zabezpieczona powłoką ocynkowaną;

- węglan sodowy - (jego nazwa handlowa to soda amoniakalna) - biały higroskopijny proszek łatwo rozpuszczalny w wodzie. Podobnie jak węglan potasowy nie działa korodująco na stal zbrojeniową, ale nie można go stosować tam gdzie znajdują się wkładki stalowe ocynkowane lub aluminiowe;

- azotyn sodowy - białożółta higroskopijna substancja łatwo rozpuszczalna w wodzie. Nie działa korodująco na stal zbrojeniową, ale jest szkodliwa dla organizmu ludzkiego;

- akcelbet Z-93 - ciemnobiały proszek łatwo rozpuszczalny w w wodzie;

- akcelbet 87 - kremowobeżowy proszek łatwo rozpuszczalny w wodzie. Stanowi dodatek uplastyczniający i przyspieszający twardnienie betonu;

- klutan - brązowy proszek łatwo rozpuszczający się w wodzie. Stanowi również dodatek uplastyczniający.

Dodatki przeciwmrozowe przeważnie skracają czas plastyczności betonu, dlatego też wszystkie czynności związane z transportem, układaniem, masy i zagęszczaniem powinny być dostosowane do warunków i czasu

Beton architektoniczny

Współczesna inżynieria materiałowa otwiera nowe możliwości wykorzystania właściwości betonu jako materiału konstrukcyjnego oraz kształtowania z niego formy budowli.

Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych aspektach pracy z tym tworzywem.
Pod nazwą beton architektoniczny (fasadowy, elewacyjny) rozumie się powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod względem wyglądu. Beton taki gwarantuje dotrzymanie parametrów trwałości i wytrzymałości przy równoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni, niewymagających pokrycia warstwą tynku lub inną powłoką wykończeniową. Aby osiągnąć ten cel, należy zapewnić szczególną staranność produkcji i wbudowywania betonu. W literaturze spotyka się szereg uwag dotyczących technologii wykonania tych betonów. Niestety, brakuje wiążącego opisu jakąkolwiek normą lub przepisem budowlanym, jak też wytycznymi branżowymi.

Zobacz koniecznie: Inspiracje dla elewacji

Na końcowy wygląd ma wpływ wiele czynników - zarówno w trakcie produkowania betonu jak i jego wbudowania. Są one trudne do przewidzenia i kontrolowania w trakcie realizacji obiektu. Mają charakter materiałowy, technologiczny oraz wykonawczy i wśród nich jako główne należy wymienić:
- kształt i rysunek szalunku;
- zastosowany środek antyadhezyjny;
- warunki pielęgnacji betonu;
- temperaturę powietrza podczas prowadzenia prac betoniarskich;
- wskaźnik wodno-cementowy mieszanki betonowej;
- rodzaj cementu;
- domieszki chemiczne modyfikujące właściwości mieszanki betonowej;
- różnice w uziarnieniu piasku.

Obiektywna ocena wykonanego budynku również nie jest łatwa. Wymagania stawiane betonowi architektonicznemu dotyczą efektu końcowego, widzianego oczami architekta. Aby w jednoznaczny sposób postawić te wymagania przyszłym producentom betonu i firmom wykonawczym, należy je rozpatrywać w trzech kategoriach:

 • kryteria materiałowe ograniczające się do zaprojektowania odpowiednich mieszanek betonowych;
 • kryteria technologiczno-organizacyjne dotyczące:
  • technologii i organizacji produkcji mieszanki w węźle betoniarskim;
  • transportu mieszanki betonowej na plac budowy;
  • podawania mieszanki na placu budowy i wbudowywania w szalunki;
  • stosowania odpowiednich środków antyadhezyjnych do szalunków;
  • sposobu wbudowywania betonu w przygotowane szalunki;
  • sposobu zagęszczania betonu;
  • sposobu pielęgnacji świeżego betonu;
  • wyboru odpowiedniego systemu szalunków;
 • kryteria przeprowadzania kontroli.
źródło: homeart.com.pl; www.stachema.pl; www.dobrebudowanie.pl; solidnydom.pl; www.lubanta.pl; www.muratordom.pl; www.budom-market.pl;www.sciaga.pl
popiół fluidalny beton b30 beton uszlachetniony beton cement plastyfikator do betonu produkcja domieszek producent domieszek do betonu Wielkopolska komponenty do betonu dodatki do zapraw dodatki do betonu Poznań .
domieszki chemiczne domieszki chemiczne do betonów wyroby chemii budowlanej beton dodatki do betonów dodatki do betonu Poznań dodatki do zapraw komponenty do betonu producent domieszek do betonu Wielkopolska produkcja domieszek .

Komponenty do betonu

Uszczelnianie PENETRON LFH penetruje głęboko beton i poprzez reakcję chemiczną z komponentami cementu zamyka wewnętrzne pory i mikropęknięcia, powodując głębokie i trwałe uszczelnienie wszelkiego rodzaju powierzchni betonowych i murarskich. Utwardzanie PENETRON LFH zespala komponenty betonu w jedną masę, podnosi gęstość, twardość, oraz znacznie podwyższa odporność na ścieranie i trwałość powierzchni betonowych. Zatarte na gładko powierzchnie uzyskują podobny do marmuru wygląd i połysk. Testy wykazały, że beton konserwowany tym środkiem był o 38% twardszy od betonu porównawczego oraz ponad 50% bardziej odporny na ścieranie. Eliminacja pylenia PENETRON LFH chemicznie reaguje z solami w betonie, trwale eliminując wydzielanie się kurzu. Neutralizacja związków alkalicznych W czasie, gdy PENETRON LFH progresywnie penetruje beton, neutralizuje związki alkaliczne wypychając je na powierzchnię. Związki alkaliczne znajdujące się głęboko zostają zablokowane, co powoduje zahamowanie ich wykwitania i wypłukiwania. Wzrasta odporność betonu na uderzenia – badania wykazały, że średnio o 13,3%. Konserwacja PENETRON LFH likwiduje pęknięcia włoskowate oraz temperaturowe w świeżo formowanych betonach. Kompleksowa konserwacja możliwa jest dzięki reakcji chemicznej zatrzymującej wilgoć, tak potrzebnej do zakończenia procesu hydratacji. Przyczepność PENETRON LFH przygotowuje powierzchnie pod malowanie, kleje oraz inne powłoki poprzez eliminację soli powierzchniowych, których obecność ma krytyczny wpływ na prawidłową przyczepność. PENETRON LFH nie zawiera silikonów i może być pokrywany dowolnymi powłokami. Beton zimowy Niskie temperatury oznaczają na ogół wstrzymanie sezonu budowlanego, przynajmniej, tam gdzie trzeba wykonywać prace związane z układaniem betonu. Przy temperaturze poniżej zera beton przestaje dobrze wiązać, pęka i kruszy się. Warto wiedzieć jednak, że odpowiedni dobór składników, dobre zabezpieczenie masy betonowej przed niskimi temperaturami oraz zastosowanie dodatków przeciwmrozowych, pozwalają kontynuować prace nawet przy temperaturze minus 15 St. C. Już w temperaturze bliskiej 0 St. C twardnienie betonu przebiega bardzo wolno. Natomiast gdy temperatura spada od -1 do -3 St. C w mieszance betonowej zamarza do 50 proc. wody. Zamarzająca woda zwiększa objętość o ok. 9 proc., w wyniku czego powstający lód niszczy strukturę betonu, co znacznie obniża jego wytrzymałość. Dlatego też przy betonowaniu lub układaniu zaprawy cementowej w temperaturze poniżej 0 St. C. bardzo ważne jest zabezpieczenie świeżego betonu przed zamarznięciem lub maksymalne opóźnienie tego procesu, tak aby między cementem, a wodą mogły zajść reakcje chemiczne mające decydujący wpływ na wytrzymałość betonu. Niezbędne składniki betonu Podczas prac związanych z układaniem mas betonowych bardzo ważny jest odpowiedni dobór składników: - podczas występowania mrozów najlepiej stosować cement portlandzki marki 35 lub wyższej, nie powinno się stosować cementu hutniczego oraz glinowego, cement należy przechowywać w temperaturze powyżej 0 St. C. w ocieplonym pomieszczeniu; - do betonowania zaleca się stosowanie kruszywa naturalnego np. piasku lub żwiru, nie może być on zbrylone, przed użyciem kruszywo musi być całkowicie rozmnożone; - woda powinna być podgrzana do temperatury 50 St. C., podgrzana woda przyspieszy wiązanie i twardnienie zaprawy lub betonu; Ułożony beton należy chronić przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym zawilgoceniem najlepiej, przykrywając go folią, papą lub brezentem. Przy temperaturze otoczenia -10 St. C. beton należy przykryć materiałem o dobrym współczynniku przenikania ciepła np. matami słomianymi, trzcinowymi, z wełny mineralnej, styropianem, pilśnią, dyktą, wiórami. Dopiero po 5 dniach można zdjąć ocieplenie. Aby przyspieszyć wiązanie betonu można go ogrzewać strumieniem gorącego powietrza lub pary. Antymrozowe dodatki Jednym z środków umożliwiających układanie mas betonowych w temperaturze poniżej 0 St. C. jest stosowanie dodatków chemicznych przeciwdziałających zamarzaniu. Zabezpieczają one świeży beton przed mrozem. Dzięki dodatkom przeciwmrozowym zmniejsza się ilości wody potrzebnej do rozrobienia betonu; obniża temperaturę zamarzania świeżego betonu do ok. -5 St. C.. Dodatki powodują również wytwarzanie się mikroskopijnych pęcherzyków powietrza - w stwardniałym betonie stanowią one wolną przestrzeń, którą może zająć powstający lód, co nie osłabia struktury betonu. Nowoczesne dodatki przeciwmrozowe, posiadające atest Instytutu Techniki Budowlanej, stanowią mieszaniny kilku składników chemicznych: - chlorek wapniowy - bezbarwne, higroskopijne, krystaliczne ciało stałe łatwo rozpuszczalne w wodzie; - węglan potasowy (jego nazwa handlowa to potaż) - biały higroskopijny proszek łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nie przyspiesza korozji stali zbrojeniowej, ale nie można go stosować do zapraw i betonów wypełniających złącza, w których znajdują się wkładki aluminiowe albo stal zabezpieczona powłoką ocynkowaną; - węglan sodowy - (jego nazwa handlowa to soda amoniakalna) - biały higroskopijny proszek łatwo rozpuszczalny w wodzie. Podobnie jak węglan potasowy nie działa korodująco na stal zbrojeniową, ale nie można go stosować tam gdzie znajdują się wkładki stalowe ocynkowane lub aluminiowe; - azotyn sodowy - białożółta higroskopijna substancja łatwo rozpuszczalna w wodzie. Nie działa korodująco na stal zbrojeniową, ale jest szkodliwa dla organizmu ludzkiego; - akcelbet Z-93 - ciemnobiały proszek łatwo rozpuszczalny w w wodzie; - akcelbet 87 - kremowobeżowy proszek łatwo rozpuszczalny w wodzie. Stanowi dodatek uplastyczniający i przyspieszający twardnienie betonu; - klutan - brązowy proszek łatwo rozpuszczający się w wodzie. Stanowi również dodatek uplastyczniający. Dodatki przeciwmrozowe przeważnie skracają czas plastyczności betonu, dlatego też wszystkie czynności związane z transportem, układaniem, masy i zagęszczaniem powinny być dostosowane do warunków i czasu wiązania zastosowanego cementu. Czas "urabialności" mieszanki betonowej w zależności od użytego dodatku wynosi od 30 do 120 minut. Dobre proporcje Cement, kruszywo, wodę oraz dodatki przeciwmrozowe należy łączyć ze sobą stosując odpowiednie proporcje. Najpierw ustala się skład betonu bez dodatków, uwzględniając warunki zimowe: - w betonie przygotowanym z zimowych składników w temperaturze do -15 St. C. zwiększa się ilość cementu o ok. 50 proc w stosunku do ilości obliczonej dla wymaganej wytrzymałości; - należy unikać stosowania gotowych mieszanek betonowych ciekłych i półciekłych; - ilość cementu w 1 m sześc. betonu powinna być następująca 350 - 400 kg przy temperaturze otoczenia ok. 0 St. C. i przewidywanej temperaturze w okresie wiązania betonu (7 dni) nie niższej niż -5 St. C. Natomiast przy przewidywanym spadku temperatury do -15 St. C., podczas wiązania betonu, ilość cementu w 1 m sześc. betonu powinna wynieść 400 - 500 kg.

 

Wodouszczelniacz do zapraw

Pozwala na
zabezpieczenia masy betonowej przed przenikaniem wody w głąb betonu i jej destrukcyjnym działaniem

STOSOWANIE

 • W celu uzyskania najlepszych efektów należy zmieszać 0,5 litra wodouszczelniacza z minimalną ilością wody zarobowej na 50 kg cementu.
 • W przypadku struktur, które mają być odporne na cisnienie wody gruntowej, ilość wodouszczelniacza wzrasta do 1 litra na 50 kg cementu.
 • Przy stosowaniu wodouszczelniacza do betonów występuje efekt obniżenia wytrzymałości, stąd nie zaleca sie stosować go do betonów klasy wyższej niz B15.

PRZEZNACZENIE

 • do wykonywania obrzutek basenów, zbiorników wodnych, piwnic, ścian zewnętrznych, ścian oporowych, podstaw fundamentów
 • dodatek do szlicht do podłóg i tarasów

Wylewki betonowe w domach i mieszkaniach.

Podłożem pod okładziny podłóg (na gruncie, jak i stropów) są wylewki betonowe. Stanowią one podłoże pod wykończenie gresem, płytkami podłogowymi, panelami czy parkietami, często są także wykorzystywane do ułożenia i zatopienia w nich rurażu ogrzewania podłogowego.


Wykonywane są one mechanicznie (przy większych powierzchniach przy użyciu miksokretów, listw wibracyjnych i zacieraczek) lub tradycyjnie (przy użyciu betoniarek z zacieraniem ręcznym listwami).

Wylewki betonowe realizuje się warstwami:

 • w pomieszczeniach wilgotnych izolacje przeciwwilgociowe z folii wodnych, jedno lub wieloskładnikowych uszczelniaczy płynnych itp. lub z papy (najtrwalsza) czy folii budowlanych PE o gr. min 0,1 mm,
 • ocieplenie – wytłumienie - ze styropianu twardego lub utwardzonych płyt wełny mineralnej gr. min. 5 cm,
 • izolacje przeciwwilgociowe - folie budowlane PE gr. 0,2 mm lub papy z wywinięciem na ściany, na zakładkę; ponadto ściany do wys. ok. 5-10 cm wyłożyć należy pianką poliuretanową lub paskami styropianu gr. 1 cm, w celu oddylatowania warstwy betonu od ścian,
 • zbrojenie wylewki – w postaci ułożonej siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 10x10 cm, z wytworzeniem otuliny gr. 2 cm, poprzez podłożenie pod pręty siatki miejscowo podkładek betonowych (nie drewno!); zbrojenie betonu może być również realizowane poprzez dodanie do mieszanki włókien polipropylenowych,
 • tak wykonane izolacje zakrywa się warstwą półsuchej mieszanki betonowej z plastyfikatorem grubości min 5 cm, zacieraną na gładko.


Niezależnie od pomieszczeń pamiętajmy, aby wylewka po zatarciu i wyschnięciu wstępnym nie wykazywała nierówności przekraczających 2 mm na 2 – metrowej łacie.
Narożniki wylewki, w polu 30 x 30 cm, powinny lekko opadać.


Okładziny podłogi można ułożyć po czasie ok. 28 dni dojrzewania (przyjmuje się schnięcie 1 cm wylewki w czasie 7 dni). Zamknięte pomieszczenia nie wymagają jakiejś specjalnej pielęgnacji betonu, oczywiście, nie zaszkodzi wylewce jej przekrycie folią w pierwszych dniach schnięcia.


Ogrzewanie pomieszczeń należy rozpocząć stopniowo, po okresie ok. 14 dni od wylania, zwiększając temperaturę pomieszczenia o ok. 3 stopnie C /dobę.


Koszt robocizny wykonania wylewki składającej się z warstw izolacji przeciwwilgociowej, termicznej, ułożenia zbrojenia i zatarcia oscyluje w granicach 11- 15 zł netto/ m2.


Koszty materiałów, jakie należy doliczyć do usługi, nie powinny przekroczyć 40 – 45 zł netto/ m2.

Żródło: www.kobieta.info.pl

źródło: www.penetron.pl; www.dobrebudowanie.pl; www.impreganty-wylewki.pl; solidnydom.pl; www.lafarge-cement.pl; www.lubanta.pl; www.muratorplus.pl; www.budom-market.pl; gazetadom.pl; www.muratordom.pl

Cement i jego właściwości

Charakterystyka cementu HSR (CEM I 42,5 N-HSR/NA "Kujawy"): Wysoka odporność na agresję chmiczną (szczególnie korozję siarczanową) sprawia, że cement HSR można stosować w środowiskach agresywnych. Niskie ciepło hydratacji pozwala używać go do budowy mostów oraz konstrukcji masowych. Niska zawartość alkalitó w cemencie HSR ogranicza ryzyko negatywnego oddziaływania reaktywnej krzemionki zawartej w kruszywie. Dzieki zastosowaniu HSR można uniknąć niepożądanych reakcji prowadzących do spękań betonu, które powodują utratę nośności konstrukcji. Cement HSR cechuje się umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości w początkowym okresie oraz dobrą dynamiką narastania w okresach poźniejszych. Niska zawartość C3A <=3% i Al2O3 <=5% ogranicza ryzyko występowania korozji betonu. Taka charakterystyka produktu sprawia, że cement HSR spełnia wymagania stawiane dla cementów przeznaczonych do betonów mostowych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 200 r. (Dz.U.Nr.63, poz 735) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Odpowiednia i wysoką jakość cementu do zastosowań w budownictwie drogowo-mostowym potwierdza również uzyskana Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2004-04-1714 Domieszkami chemicznymi nazywamy środki chemiczne dodawane do mieszanki betonowej bezpośrednio lub w czasie procesu jej przygotowywania. Domieszkami są składniki dodawane do mieszanki betonowej w ilości nie przekraczającej 5 % w stosunku do masy cementu. Domieszki stosuje się w celu polepszenia właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego. Wymagania jakie muszą spełniać środki chemiczne stosowane jako domieszki, a także podział domieszek precyzuje Polska Norma PN EN 934-2:1999 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania”. Wyróżnia ona osiem podstawowych grup domieszek ze względu na ich działanie: zmniejszające ilość wody (plastyfikatory), znacznie zmniejszające ilość wody (upłynniacze), napowietrzające, przyspieszające wiązanie, przyspieszające twardnienie, opóźniające wiązanie, uszczelniające, działające wielofunkcyjnie. W praktyce stosuje się najczęściej środki należące do trzech grup: plastyfikatory lub upłynniacze, domieszki napowietrzające (w celu poprawy trwałości i mrozoodporności betonu) oraz środki opóźniające wiązanie (umożliwiają transport betonu towarowego do klienta, wydłużając czas między wyprodukowaniem w betoniarni, a wykorzystaniem przez odbiorcę). Plastyfikatory i upłynniacze

 

Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa (cement), kruszywa grubego (żwir), kruszywa drobnego (piasek o frakcjach do 2 mm), wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa).

Podział betonów

 • Beton ciężki - o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych), stosowany jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania jonizującego.
 • Beton zwykły:
  • o ciężarze objętościowym od 2 200 do 2 600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy), stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych,
  • o ciężarze objętościowym od 1 800 do 2 200 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. keramzyt) - do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych.
 • Beton lekki - o ciężarze objętościowym do 1 800 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piaski, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe), i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).

Ponadto do betonów należą:

 • Beton polimerowy - zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery;
 • Beton cementowo-polimerowe - zawiera spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów, stosowany w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania.
 • Fibrobeton - oprócz kruszyw naturalnych zawiera włókna stalowe, szklane lub syntetyczne, stosowane jako beton do wykonywania np. posadzek przemysłowych.
 • Żużlobeton - z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa.
 • Asfaltobeton - bez cementu i wody, zawiera asfalt, mączkę mineralną, piasek, grysy kamienne i żwir - stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych.

Klasa betonu

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności), oznaczonej na próbkach sześciennych, wynoszącej 25 MPa). Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie stosowane w przypadku betonów lekkich symbolem LC../.. (np. LC20/22).

Spotykane są jeszcze oznaczenia betonu zgodne z nieaktualną i nieobowiązującą normą. Według już nieaktualnej normy, stosowano oznaczenia - np. beton B 20 - to beton o gwarantowanej wytrzymałości 20 MPa. Norma PN-B-03264:2002 została w 2004r. uzupełniona poprawką, zgodnie z którą np. beton oznaczony jako B-20 jest odpowiednikiem betonu klasy C16/20. Używanie historycznych już oznaczeń np. B-20 jest nieprawidłowe i sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym.

Dozowanie i mieszanie składników betonu

Dozowanie składników może odbywać się: objętościowo, wagowo i w sposób wagowo-objętościowy. Najlepszym rozwiązaniem jest metoda wagowa, zapewniająca wysoką precyzję dozowania składników. Mieszanie składników betonu ma na celu uzyskanie maksymalnej jednorodności świeżej mieszanki betonowej. Kruszywo, cement, woda oraz ewentualne dodatki i domieszki muszą stanowić jednolitą masę o równomiernym rozmieszczeniu składników. Czas mieszania uzależniony jest od konsystencji mieszanki, jednak nie może być krótszy niż 1 min. Kolejność wprowadzania składników może być różna, jednak nigdy cement nie może być wprowadzany jako pierwszy, ze względu na możliwość przyklejenia się do wilgotnych ścian urządzenia mieszającego.

Układanie i zagęszczanie betonu

Zachowanie jednorodności mieszanki betonowej w trakcie układania jest podstawowym warunkiem uzyskania żądanych parametrów konstrukcji betonowych. Dlatego aby uniknąć rozwarstwienia betonu w trakcie betonowania należy pamiętać, że wysokość, z jakiej może być zrzucany beton, nie powinna przekraczać 2m w przypadku konsystencji gęstoplastycznej i 50 cm w przypadku konsystencji ciekłej. Ma to szczególne znaczenie przy układaniu betonu przy pomocy pomp do betonu. Należy pamiętać także o tym, aby unikać betonowania w czasie opadów deszczu, w okresie upałów i przy temperaturze powietrza poniżej 5oC, ponieważ trudno jest wtedy zapewnić odpowiednie warunki do wi

Beton architektoniczny

Współczesna inżynieria materiałowa otwiera nowe możliwości wykorzystania właściwości betonu jako materiału konstrukcyjnego oraz kształtowania z niego formy budowli.

Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych aspektach pracy z tym tworzywem.
Pod nazwą beton architektoniczny (fasadowy, elewacyjny) rozumie się powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod względem wyglądu. Beton taki gwarantuje dotrzymanie parametrów trwałości i wytrzymałości przy równoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni, niewymagających pokrycia warstwą tynku lub inną powłoką wykończeniową. Aby osiągnąć ten cel, należy zapewnić szczególną staranność produkcji i wbudowywania betonu. W literaturze spotyka się szereg uwag dotyczących technologii wykonania tych betonów. Niestety, brakuje wiążącego opisu jakąkolwiek normą lub przepisem budowlanym, jak też wytycznymi branżowymi.

Zobacz koniecznie: Inspiracje dla elewacji

Na końcowy wygląd ma wpływ wiele czynników - zarówno w trakcie produkowania betonu jak i jego wbudowania. Są one trudne do przewidzenia i kontrolowania w trakcie realizacji obiektu. Mają charakter materiałowy, technologiczny oraz wykonawczy i wśród nich jako główne należy wymienić:
- kształt i rysunek szalunku;
- zastosowany środek antyadhezyjny;
- warunki pielęgnacji betonu;
- temperaturę powietrza podczas prowadzenia prac betoniarskich;
- wskaźnik wodno-cementowy mieszanki betonowej;
- rodzaj cementu;
- domieszki chemiczne modyfikujące właściwości mieszanki betonowej;
- różnice w uziarnieniu piasku.

Obiektywna ocena wykonanego budynku również nie jest łatwa. Wymagania stawiane betonowi architektonicznemu dotyczą efektu końcowego, widzianego oczami architekta. Aby w jednoznaczny sposób postawić te wymagania przyszłym producentom betonu i firmom wykonawczym, należy je rozpatrywać w trzech kategoriach:

 • kryteria materiałowe ograniczające się do zaprojektowania odpowiednich mieszanek betonowych;
 • kryteria technologiczno-organizacyjne dotyczące:
  • technologii i organizacji produkcji mieszanki w węźle betoniarskim;
  • transportu mieszanki betonowej na plac budowy;
  • podawania mieszanki na placu budowy i wbudowywania w szalunki;
  • stosowania odpowiednich środków antyadhezyjnych do szalunków;
  • sposobu wbudowywania betonu w przygotowane szalunki;
  • sposobu zagęszczania betonu;
  • sposobu pielęgnacji świeżego betonu;
  • wyboru odpowiedniego systemu szalunków;
 • kryteria przeprowadzania kontroli.
źródło: www.lafarge-cement.pl; www.polskibeton.pl; solidnydom.pl; www.lubanta.pl; www.muratorplus.pl; www.budom-market.pl; www.muratordom.pl; www.gazetadom.pl;www.elektroda.pl

DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONU

DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONU – WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE * Współczesna technologia betonu wspomagana jest bardzo często przez produkty chemii budowlanej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się domieszki chemiczne dodawane do betonów w trakcie jego produkcji umożliwiające modyfikację urabialności i wytrzymałości mieszanki betonowej. KLASYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE DOMIESZEK DO BETONU Zgodnie z normą PN-85/B-2301 domieszką nazywamy dodatek odpowiedniej substancji w ilości nie przekraczającej 5% zawartości cementu. Wyróżniamy domieszki: • modyfikujące właściwości reologiczne i zawartość powietrza w mieszance betonowej oraz wiązanie i twardość betonu, • ekspansywne, • zwiększające odporność betonu na działanie czynników fizycznych i chemicznych, • zwiększające przyczepność betonu i barwiące beton. Na szczególną uwagę zasługują domieszki uplastyczniające (plastyfikatory PL) i upłynniające (superplastyfikatory SP tradycyjne i nowej generacji) wpływające na cechy reologiczne mieszanki betonowej. Zaletą stosowania tych domieszek jest między innymi umożliwienie produkcji mieszanek o zwiększonej urabialności bez zmiany wytrzymałości, zmniejszenie użycia cementu przy zachowaniu tej samej urabialności i wytrzymałości oraz zmniejszenie kosztów układania, zagęszczania i pielęgnacji.

 

Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa (cement), kruszywa grubego (żwir), kruszywa drobnego (piasek o frakcjach do 2 mm), wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa).

Podział betonów

 • Beton ciężki - o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych), stosowany jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania jonizującego.
 • Beton zwykły:
  • o ciężarze objętościowym od 2 200 do 2 600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy), stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych,
  • o ciężarze objętościowym od 1 800 do 2 200 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. keramzyt) - do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych.
 • Beton lekki - o ciężarze objętościowym do 1 800 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piaski, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe), i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).

Ponadto do betonów należą:

 • Beton polimerowy - zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery;
 • Beton cementowo-polimerowe - zawiera spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów, stosowany w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania.
 • Fibrobeton - oprócz kruszyw naturalnych zawiera włókna stalowe, szklane lub syntetyczne, stosowane jako beton do wykonywania np. posadzek przemysłowych.
 • Żużlobeton - z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa.
 • Asfaltobeton - bez cementu i wody, zawiera asfalt, mączkę mineralną, piasek, grysy kamienne i żwir - stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych.

Klasa betonu

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności), oznaczonej na próbkach sześciennych, wynoszącej 25 MPa). Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie stosowane w przypadku betonów lekkich symbolem LC../.. (np. LC20/22).

Spotykane są jeszcze oznaczenia betonu zgodne z nieaktualną i nieobowiązującą normą. Według już nieaktualnej normy, stosowano oznaczenia - np. beton B 20 - to beton o gwarantowanej wytrzymałości 20 MPa. Norma PN-B-03264:2002 została w 2004r. uzupełniona poprawką, zgodnie z którą np. beton oznaczony jako B-20 jest odpowiednikiem betonu klasy C16/20. Używanie historycznych już oznaczeń np. B-20 jest nieprawidłowe i sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym.

Dozowanie i mieszanie składników betonu

Dozowanie składników może odbywać się: objętościowo, wagowo i w sposób wagowo-objętościowy. Najlepszym rozwiązaniem jest metoda wagowa, zapewniająca wysoką precyzję dozowania składników. Mieszanie składników betonu ma na celu uzyskanie maksymalnej jednorodności świeżej mieszanki betonowej. Kruszywo, cement, woda oraz ewentualne dodatki i domieszki muszą stanowić jednolitą masę o równomiernym rozmieszczeniu składników. Czas mieszania uzależniony jest od konsystencji mieszanki, jednak nie może być krótszy niż 1 min. Kolejność wprowadzania składników może być różna, jednak nigdy cement nie może być wprowadzany jako pierwszy, ze względu na możliwość przyklejenia się do wilgotnych ścian urządzenia mieszającego.

Układanie i zagęszczanie betonu

Zachowanie jednorodności mieszanki betonowej w trakcie układania jest podstawowym warunkiem uzyskania żądanych parametrów konstrukcji betonowych. Dlatego aby uniknąć rozwarstwienia betonu w trakcie betonowania należy pamiętać, że wysokość, z jakiej może być zrzucany beton, nie powinna przekraczać 2m w przypadku konsystencji gęstoplastycznej i 50 cm w przypadku konsystencji ciekłej. Ma to szczególne znaczenie przy układaniu betonu przy pomocy pomp do betonu. Należy pamiętać także o tym, aby unikać betonowania w czasie opadów deszczu, w okresie upałów i przy temperaturze powietrza poniżej 5oC, ponieważ trudno jest wtedy zapewnić odpowiednie warunki do wiązania betonu. Po ułożeniu jednej warstwy betonu należy przystąpić do jej zagęszczenia. Ma to na celu spowodowanie, by mieszanka dokładnie wypełniała deskowanie i ściśle otuliła zbrojenie. Beton najczęściej można zagęszczać ręcznie przy pomocy metalowego pręta lub mechanicznie przy użyciu specjalnych wibratorów wgłębnych. Maksymalna grubość warstwy jaką poddajemy zagęszczeniu zależy od rodzaju przyjętej metody zagęszczania, ale nie powinna przekraczać 20 cm przy zagęszczaniu ręcznym oraz 50 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Beton zagęszczamy do momentu wyrównania jego powierzchni i pojawienia się na niej zaczynu cementowego. Gdy beton dokładnie wypełni deskowanie, zaczyn cementowy pojawi się też w nieszczelnościach pomiędzy deskami.

Pielęgnacja betonu

W początkowym okresie wiązania, beton narażony jest na utratę znacznych ilości wody. Naturalnymi czynnikami powodującymi utratę wilgoci przez beton jest wchłanianie wody przez deskowanie oraz jej odparowanie w wyniku działania wiatru i temperatury. Dlatego najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym świeżego betonu jest zapewnienie mu odpowiedniej wilgotności. Sprowadza się to do polewania powierzchni betonu wodą, szczególnie latem, gdyż jest gorąco. Warto pamiętać,

Domieszki do betonów

Zalety modyfikatorów są często nieocenione, a ich zużycie stale wzrasta. Do domieszek zalicza się m.in. preparaty uplastyczniające i upłynniające, opóźniające lub przyspieszające wiązanie, napowietrzające i uszczelniające.

Typy modyfikatorów

Beton, materiał budowlany znany od prawie dwóch wieków, wciąż poddawany jest modyfikacjom. Nie byłoby to jednak możliwe bez rozwoju i powstawania nowych, skuteczniejszych dodatków i domieszek. Zalety modyfikatorów są często nieocenione, a ich zużycie stale wzrasta. Na przykładzie rynku niemieckiego można zauważyć, że w ciągu ostatnich 20 lat, odnotowano pięciokrotny wzrost zużycia dodatków i domieszek na 1 tonę zużytego cementu. Do domieszek zalicza się m.in. preparaty uplastyczniające i upłynniające (plastyfikatory i superplastyfikatory), opóźniające i przyspieszające wiązanie, napowietrzające i uszczelniające. Dodatki, to m. in. pyły krzemionkowe i zbrojenie rozproszone, na przykład włókna stalowe, z tworzyw sztucznych, węglowe oraz pochodzenia organicznego.


Plastyfikatory i superplastyfikatory

Plastyfikatory to domieszki obniżające napięcie powierzchniowe wody zarobowej w stopniu umożliwiającym ograniczenie jej zużycia o około 10% i przy zachowaniu tej samej konsystencji. Superplastyfikatory natomiast powodują powstawanie wokół ziaren cementu podwójnej warstwy jonowej, dzięki której zmniejszają się siły tarcia i następuje intensywna dyspersja zaczynu cementowego. Superplastyfikatory umożliwiają redukcję zużycia wody zarobowej o 30 do 35%, przy zachowaniu projektowanej konsystencji. Plastyfikatory i superplastyfikatory zmniejszają tarcie wewnętrzne mieszanki i napięcie powierzchniowe wody. Dzięki temu cząstki wody łatwiej zwilżają cząstki spoiwa i kruszywa, a mieszanka betonowa jest bardziej plastyczna. W efekcie zastosowania preparatów uplastyczniających cząstki mieszanki betonowej zostają naładowane jednoimiennie. Powoduje to wzajemne odpychanie się cząstek siłami elektrostatycznymi, a tym samym lepszą urabialność mieszanki. Stosowanie domieszek uplastyczniających i upłynniających niesie ze sobą wiele korzyści dla zakładów produkujących beton, zakładów prefabrykacji i przedsiębiorstw budowlanych, wykonujących prace betonowe.

Funkcją plastyfikatorów i superplastyfikatorów jest przede wszystkim:

 • obniżenie wskaźnika w/s (woda/spoiwo),
 • zmniejszenie wodożądności składników mieszanki betonowej (ograniczenie tworzenia się rys skurczowych),
 • poprawa urabialności i ułatwienie transportu mieszanki betonowej (pompowalności),
  zwiększenie szczelności betonu - poprawa odporności na działanie czynników agresywnych,
 • podwyższenie wytrzymałości końcowej,
 • napowietrzenie mieszanki betonowej (zwiększenie mrozoodporności betonu),
 • umożliwienie szybszego rozdeskowania i lepszego wykorzystania form (wysoka wczesna wytrzymałość i szybszy przyrost wytrzymałości),
 • poprawa trwałości konstrukcji betonowych,
 • poprawa wyglądu betonu, co ma znaczenie dla architektury obiektu.

Surowce
Do produkcji domieszek uplastyczniających stosuje się sole sulfonowanych melaminowo-formaldehydowych polimerów (SMF), sole sulfonowanych naftalenowo-formaldehydowych polimerów (SNF) oraz sulfonaty ligninowe i ich mieszaniny. Domieszki te wpływają na równomierne rozłożenie kruszywa w mieszance, a tym samym na jednorodność mieszanki betonowej oraz na jednakowe zwilżenie ziaren kruszywa. Najczęściej dozowane są w ilości od 1 do 5% w stosunku do masy spoiwa. Zastosowane w maksymalnych dawkach, określonych przez producenta, powodują jednak zwiększenie napowietrzenia mieszanki betonowej, a w konsekwencji opóźnienie czasu wiązania cementu.

źródło: www.ikb.poznan.pl; www.polskibeton.pl; solidnydom.pl;www.lubanta.pl; www.muratorplus.pl; www.budom-market.pl; gazetadom.pl; www.muratordom.pl; allconstructions.com domieszki chemiczne domieszki chemiczne do betonów wyroby chemii budowlanej beton dodatki do betonów dodatki do betonu Poznań dodatki do zapraw komponenty do betonu producent domieszek do betonu Wielkopolska produkcja domieszek .

Betostat zaprawy betonowe plastyfikator wiązanie betonu domieszki do betonów domieszki uszlachetniające do betonów domieszki uplastyczniające
Zimobet334 domieszka do betonów mrozoodpornych elastyczne domieszki do zapraw beton proporcje składników proporcje betonu produkcja domieszek do betonu
Betostat-N plastyfikatory przedsiębiorstwo innowacyjne składniki do betonu domieszki opóźniające wiązanie domieszki upłynniająco-opóźniające
Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe domieszki przeciwmrozowe wylewka betonowa Luboplast A przyspieszacze środki uszlachetniające do betonów

SoftwareStudio
Studio Magazyn WMS .net
Studio Narzedziowania .net
Programy SQL server
zarządzanie magazyn wysokiego składowania WMS
Usługi programowanie Poznań
archiwizacja dokumentów program
Program Reklamacja
domieszki chemiczne domieszki chemiczne do betonów wyroby chemii budowlanej beton dodatki do betonów
dodatki do betonu Poznań dodatki do zapraw komponenty do betonu producent domieszek do betonu Wielkopolska produkcja domieszek
Kontakt - dane adresowe
LUBANTA S.A.
62-030 Luboń
ul. Armii Poznań 49
telefon: 0 61 813 08 53
info@lubanta.com.pl
LUBANTA S.A.
NIP: Poznań
HYDROBUDOWA - 1 BETONIARNIA – LABORATORIUM Sp.z o.o.
03-054 Warszawa
ul. Czajki 2
telefon: 022 811 46 11

HYDROBUDOWA - 1 BETONIARNIA – LABORATORIUM Sp.z o.o.
NIP:
dodatki do betonu
62-030 Poznań
ul.Armii Poznań 45
telefon: 061 813 08 53
info@lubanta.com.pl
dodatki do betonu
NIP: