zobacz nasze inne realizacje »

Bloczki betonowe z betonu ciężkiego

Są przypadki, że należy wykonać pomieszczenia, których ściany i stropy powinny chronić przed szkodliwym promieniowaniem. Pomieszczenia takie dość często są budowane np. w szpitalach onkologicznych lub instytucjach badawczych. W takim przypadku ściany i stropy należałoby wykonać z betonu ciężkiego.

Przeczytaj artykuł

Nietypowe zastosowania domieszki do betonów - Lubet-C

Podczas realizacji robót betonowych spotykamy się często z potrzebą zastosowania nietypowych
rozwiązań w zakresie własności mieszanki betonowej, a następnie stwardniałego betonu. Możliwości takiego
postępowania daje nam w niektórych przypadkach zastosowanie domieszki o nazwie handlowej Lubet-C,
produkowanej od wielu lat przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „Lubanta” S.A. z Lubonia k/Poznania.

Przeczytaj artykuł

 

Staże i szkolenie praktyczne pracowników naukowych

W NASZEJ INSTYTUCJI REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UCZELNI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI


PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

 PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW. 

Betonowanie zimą - domieszki

Okres zimy w naszym klimacie sprawia utrudnienia przy produkcji mieszanek
betonowych, ich transporcie, ułożeniu w szalunki, a następnie odpowiedniej
pielęgnacji w pierwszych dniach dojrzewania.

Przeczytaj artykuł

 

Konsystencja mieszanek betonowych

Przystępując do opracowania recepty mieszanki betonowej dla potrzeb konstrukcji betonowych, należy zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.

Przeczytaj artykuł

Copyright © 2004 - 2011 Lubanta S.A.

wykonanie - SoftwareStudio Sp. z o.o.