»

LUBOPLAST C

Aprobata IBDiM Nr AT/2004-04-1787

 • umożliwia redukcję wody ok. 15-20 % , co pozwala na znaczne oszczędności cementu w betonie
 • opóźnia wiązanie i stabilizuje konsystencję mieszanki betonowej w czasie jej transportu, a w zależności od zastosowanego cementu może nawet spowodować dodatkowe upłynnienie w czasie transportu
 • opóźnia narastanie wytrzymałości po 1 i 2 dniach, nadając-się doskonale do stosowania w okresie letnim do wszelkiego rodzaju robót betonowych
 • ułatwia pompowalność i zagęszczanie betonu
 • umożliwia bardzo dobre wypełnianie szalunków i uzyskiwanie gładkich powierzchni
 • podwyższa wytrzymałość końcową betonu, oraz wodoszczelność i mrozoodporność
 • bardzo dobrze współdziała ze wszystkimi rodzajami cementów
 • nadaje się do betonów towarowych zwykłych i specjalnych, także z dodatkiem popiołów
 • dozowanie: 1,0 - 2,0 % masy cementu
 • pozytywnie oceniony przez ITB w zakresie ochrony zbrojenia stalowego
 • posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, wykazuje zgodność z wymaganiami nowej normy PN-EN
 • w sytuacjach awaryjnych wymagających dodatkowego upłynnienia mieszanki betonowej, np. po bardzo długim postoju na budowie, można dodatkowo zastosować SKORBET w ilości ok. 0,5% do gruszek bezpośrednio przed rozładunkiem betonu

  Sprzedaż 
  Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA"S.A.
  w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -