»

LUBET-C

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-04-0811
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/2613/01/97
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Właściwości 
LUBET -C jest nowoczesnym plastyfikatorem uplastyczniająco - opóźniającym o działaniu kompleksowym. Szczególnie zalecany do produkcji betonów towarowych, transportowanych na dalsze odległości, zwłaszcza w okresie letnim. Doskonale nadaje się do betonów towarowych zwykłych, wodoszczelnych i mrozoodpornych. Jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego.

Podstawowe działania domieszki na beton są następujące:

  • dobrze uplastycznia mieszankę betonową, umożliwia redukcję wody zarobowej o ok. 10%
  • opóźnia wiązanie bez zmiany konsystencji mieszanki betonowej,
  • opóźnia narastanie wytrzymałości w okresie początkowym i znacznie podwyższa wytrzymałość końcową, szczególnie w terminach wydłużonych.
  • poprawia wodoszczelność, mrozoodporność i nasiąkliwość betonu

 

Przeznaczenie 
LUBET - C ułatwia produkcję, transport i układanie wszelkich betonów konstrukcyjnych zwykłych i specjalnych, w tym towarowych, oraz stosowanych w prefabrykacji betonowej.
Ponadto:

  • umożliwia opóźnienie wiązania do kilku godzin,
  • zalecany jest wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wydłużonego czasu przerobu, nawet przy wysokich temperaturach otoczenia i mieszanki betonowej,
  • szczególnie zalecany do betonowania dużych masywów betonowych,
  • w okresie obniżonych temperatur, z powodu wydłużonego wiązania rozszalowanie zostaje opóźnione, jednak po zakończeniu wiązania następuje dynamiczny przyrost wytrzymałości.

 

Dozowanie i ogólne warunki stosowania
LUBET - C stosuje się od 0,5 do 1,0 % masy cementu, optymalne dozowanie należy ustalić indywidualnie. Dobrze współdziała ze wszystkimi rodzajami cementów, oraz w przypadku dodawania popiołów do betonu.
W przypadku zgęstnienia mieszanki, np. w czasie awaryjnego postoju betonowozu na budowie, zaleca się upłynnienie betonu niewielką ilością SKORBETU (dodatkowe przemieszanie w betonowozie przez kilka minut na szybkich obrotach mieszalnika). Przedozowanie podanej ilości LUBETU - C nie spowoduje żadnych ujemnych skutków, poza bardzo opóźnionym rozpoczęciem procesu wiązania. W takiej sytuacji beton należy starannie zabezpieczyć przed odparowaniem wody i utrzymywać w stanie wilgotnym do czasu całkowitego wiązania. Po zakończeniu wiązania następuje bardzo szybki przyrost wytrzymałości betonu, a wytrzymałość końcowa nie zostaje obniżona, lecz następuje zwykle znaczny przyrost.

Baza surowcowa Wodny roztwór soli organicznych i nieorganicznych.
Postać domieszki płynna
Barwa jasna
Gęstość 1,17+/-0,02
pH Od 5,5 do 7,5
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość min. 1 rok
Dostawa Pojemniki z tworzywa 20 litrowe, beczki 200 litrowe, paleto pojemniki 1000 litr dostawa luzem cysternami samochodowymi
BHP Nie stanowi zagrożenia, pozytywna ocena higieniczna. W razie zamoczenia, np. rąk lub twarzy - zmyć ciepłą wodą z mydłem.

Kontrola jakości:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego LUBETU - C poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Zalecenia i porady nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek (z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

Sprzedaż 
Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA"S.A.
w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -