»

EKONBET M-l

Aprobata IBDiM Nr AT/2004-04-1788

 • umożliwia. redukcję wody o ok. 10 %, co pozwala na znaczne oszczędności cementu w betonie
 • opóźnia wiązanie i umożliwia daleki transport mieszanki betonowej
 • bardzo dobrze uplastycznia mieszankę betonową, ułatwia pompowalność i zagęszczanie betonu
 • lekko opóźnia narastanie wytrzymałości początkowej, ale nie opóźnia czasu rozszalowania
 • podwyższa wytrzymałość końcową betonu, oraz wodoszczelność i mrozoodporność
 • w okresie obniżonych temperatur, z powodu wydłużonego wiązania rozszalowanie zostaje nieco opóźnione, ale po zakończeniu wiązania następuje dynamiczny przyrost wytrzymałości
 • bardzo dobrze współdziała ze wszystkimi rodzajami cementów
 • nadaje się do betonów towarowych zwykłych i specjalnych, także z dodatkiem popiołów
 • dozowanie: 0,6 - 1,0 % masy cementu
 • pozytywnie oceniony przez ITB w zakresie ochrony zbrojenia stalowego
 • posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, wykazuje zgodność z wymaganiami nowej normy PN-EN
 • w sytuacjach awaryjnych wymagających dodatkowego upłynnienia mieszanki betonowej, np. po bardzo długim postoju na budowie, można dodatkowo zastosować SKORBET w ilości ok. 0,5% do gruszek bezpośrednio przed rozładunkiem betonu

  Sprzedaż 
  Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA"S.A.
  w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37.

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -