»

KFS-8

Właściwości
KFS-8 jest roztworem wodnym opartym na kwasach organicznych. W zetknięciu z powierzchnią betonu lub zaprawy reaguje ze znajdującym się w nich spoiwem cementowym lub wapiennym, powodując rozkruszenie stwardniałych resztek betonu lub zaprawy na maszynach, sprzęcie lub narzędziach budowlanych. Jednocześnie sam środek KFS-8 neutralizuje się i ulega rozkładowi.
Nie niszczy części metalowych, gumy, farby i tworzywa.

Przeznaczenie 
Koncentrat KFS-8 jest przeznaczony głównie do usuwania resztek betonu i zapraw z maszyn i wszelkich urządzeń stosowanych w budownictwie do robót betonowych i murarskich. Zastosowanie KFS -8 umożliwia:

  • czyszczenie betoniarek, betonowozów, urządzeń i narzędzi budowlanych
  • ochronę przed narastaniem resztek betonu
  • usuwanie resztek zanieczyszczeń zaprawami cementowo wapiennymi

 

Ogólne warunki stosowania

 

  1. Usuwanie lekkich zanieczyszczeń zaprawą lub betonem z maszyn budowlanych:
    Preparat KFS-8 rozcieńczyć wodą w stosunku 1:3-5. Tak przygotowany roztwór nanosić na zanieczyszczone miejsca miękką szczotką lub pędzlem (nie stosować natrysku). Po około 30 minutach zetrzeć i spłukać wodą. W razie konieczności zabieg czyszczenia powtórzyć. Optymalną proporcję roztworu należy ustalić drogą prób, zależnie od wielkości i rodzaju zanieczyszczeń, oraz ich wieku. Drobne narzędzia budowlane zanurzyć w pojemniku z roztworem KFS -8 na kilka minut, po czym starannie wypłukać i wysuszyć lub wytrzeć. Do roztworów z użyciem preparatu KFS-8 stosować wyłącznie pojemniki z tworzywa. 

  2. Usuwanie zanieczyszczeń mocno stwardniałych ze środka betoniarek.
    Betoniarkę załadować twardym tłuczniem lub grubym grysem (nie wapiennym) do 1 pojemności. Następnie wlać około 10% wody i 5% KFS-8. Włączyć betoniarkę na około 30 minut, a po wyłączeniu pozostawić ja z całą zawartością do następnego dnia. Następnie znowu włączyć na około 1 godzinę, po czym opróżnić, oddzielając płynną zawiesinę od części grubych. Po całkowitym opróżnieniu betoniarkę dokładnie spłukać wodą i zabezpieczać każdego dnia po zakończeniu pracy odpowiednim środkiem konserwującym do betoniarek. Pozwoli to na uniknięcie ponownego narastania zanieczyszczeń z betonu lub zaprawy.

 

Sposób postępowania z odpadami.
Po zakończeniu czyszczenia betoniarek, z powstałych odpadów należy oddzielić części płynne od części stałych, grubych. Części płynne zlać do plastikowych beczek lub pojemników. Ponieważ roztwór uległ rozkładowi, można powstały ściek wlać np. do szamba. Ilość wlewanego ścieku nie powinna być większa niż 1% objętości szamba. Całkowite oczyszczenie metodą fermentacyjną w tych warunkach nie potrwa dłużej niż 3-4 tygodnie. Natomiast części grube mogą posłużyć do ponownego użycia przy czyszczeniu np. innych betoniarek, lub też po przepłukaniu woda mogą być użyte między innymi do betonu, do utwardzenia nawierzchni itp.

Informacje techniczno użytkowe

Baza surowcowa Wodny roztwór na bazie kwasów organicznych
Postać domieszki płynna
Barwa Ciemna brunatna
Gęstość 1,25+/-0,02
Liczba kwasowa 0,1 m
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość min. 1 rok
Dostawa Pojemniki z tworzywa 5,10,20,30 litr
BHP Odczyn kwaśny. Do czasu neutralizacji przez beton lub zaprawę 9około 15-30 minut) może podrażniać błony śluzowe. Należy więc w tym czasie stosować okulary ochronne, rękawice gumowe i odzież ochronną. Przy przypadkowym zabrudzeniu rąk umyć ręce w ciepłej wodzie z mydłem. Produkt niskiej klasy toksyczności (V - klasa)

Kontrola jakości:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego preparatu KFS-8 poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania preparatu KFS-8 i oczekiwanych efektów wynikają z przeprowadzonych doświadczeń i dotychczasowego stosowania praktycznego.

Sprzedaż 
Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA"S.A.
w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37.

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -