»

Włókna polimerowe do zapraw i betonu 6-12-18 mm

 

 

Włókna polipropylenowe, łatwo rozprowadzalne w betonie, zapobiegające powstawaniu rys i mikropęknięć i ulepszające odporność matriału na ścieranie,na chemikalia i ogień.

Karta techniczna

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -