zobacz nasze inne realizacje »

Wykonywanie monolitycznych robót betonowych w warunkach niskich temperatur

 

Dlatego też okres, podczas którego średnie dobowe temperatury są niższe od +10oC, uznano w wielu państwach za okres zimowy, wymagający specjalnej troski przywytwarzaniu i układaniu betonu. Przy dalszym obniżaniu się temp. do 0oC procesy tężenia są coraz wolniejsze, a poniżej 0oC proces twardnienia praktycznie zanika, jeśli nie dodaje się soli obniżających punkt
zamarzania wody. Jeśli dopuści się do zamarznięcia betonu, który jeszcze nie związał, działanie mrozu da
efekt podobny do zjawiska wysadzin w nasączonym wodą gruncie – woda zarobowa zamarza, czemu towarzyszy
wzrost całkowitej objętości betonu oraz opóźnienie wiązania.

Kliknij poniżej aby przeczytać cały artykuł w PDF.


 zimobet.pdf

Copyright © 2004 - 2011 Lubanta S.A.

wykonanie - SoftwareStudio Sp. z o.o.