zobacz nasze inne realizacje »

Udział plastyfikatorów LUBANTA S.A. w budownictwie mostowym.

 

Domieszki produkcji LUBANTA S.A. BETOSTAT (napowietrzająca) i SKORBET (superplastyfikator) zostały użyte ostatnio do betonów mostowych w Wielkopolsce na które dostarczała beton.

 

 

Obiekty na które został dostarczony beton mostowy z domieszką BETOSTAT i SKORBET to między innymi: obwodnica Gniezna – 8 mostów, obwodnica Śremu – 2 mosty, most nad rzeką Koplą. Obwodnica Borka Wielkopolskiego, Obwodnica Nowych Skalmierzyc, Obecnie beton dostarczany jest na obiekty mostowe  drogi S 11 obwodnicy Kórnika 
Beton produkowany przez betoniarnie. podlega bieżącej kontroli wykonawcy, niezależne laboratoria oraz Laboratorium drogowym – gospodarstwo pomocnicze GDDKiA oddział w Poznaniu. 

Beton mostowy B35 charakteryzuję się parametrami (wg PN-88/B-06250) W8, F150, Nw<4,0%. w/c – 0,42. Opad stożka po 60 min  - 12 cm.

Prowadzone na bieżąco badania, bieżąca kontrola i reżim technologiczny wykonawcy betonu pozwala uzyskiwać przy zastosowaniu domieszki BETOSTAT beton o nasiąkliwości na poziomie 3,5%, minimalne ubytki masy i minimalnespadki wytrzymałości betonów po badaniu mrozoodporności F150. 

Inne inwestycje mostowo drogowe w kraju gdzie użyto naszych domieszek do betonu to : obiekty Autostrady A2, Wiadukty: al. Krakowska i Grójecka w Warszawie, Wiadukt Żabia Wola - Trasa Katowicka, Most na rzece Rgilewce, Most w Pyzdrach i inne.

 

Copyright © 2004 - 2011 Lubanta S.A.

wykonanie - SoftwareStudio Sp. z o.o.