»

Artykuły

O firmie

 

Nowoczesne domieszki uszlachetniające do betonów i zapraw

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "LUBANTA" S.A. w Luboniu od 1988 roku produkuje bardzo znane i szeroko stosowane w kraju domieszki chemiczne do betonu.

Z dużą satysfakcją zaznaczamy obecno naszych produktów we wszystkich regionach kraju, na budowach obiektów o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu i odmiennych wymaganiach technicznych. Dotyczy to zarówno obiektów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, np. elektrownie, huty, kopalnie, mosty i wiadukty, a także budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, sakralnego itp. Z dum akcentujemy trwale zaistnienie w historii budowy Bazyliki Licheńskiej, gdzie najwyższy obiekt (wieża 142 m) została wykonana od podstaw z betonu uszlachetnionego wyłącznie naszymi środkami.

LUBANTA Sp. z o.o.. posiada Certyfikat WE Zakładowej Kontroli Produkcji 
1488-CPD-0053

wydany przez Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Certyfikacji.

 

Produkowane przez nas domieszki nowej generacji o działaniu kompleksowym nie ustępują poziomem jakościowym produktom o podobnym przeznaczeniu, oferowanym przez firmy zagraniczne, często przewyższają je znacznie większymi efektami technologicznymi i zawsze pozwalaj na wysokie oszczędności w produkcji betonów i zapraw. Nasze domieszki posiadaj niezbędne Aprobaty Techniczne ITB, IBDiM oraz s ocenione pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego. Produkcja naszych wyrobów podlega także okresowej kontroli Instytutu Przemysłu Organicznego i Instytutów Budowlanych Uczelni Technicznych. Domieszki były przedmiotem pozytywnych opracowań między innymi Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej i innych jednostek naukowo badawczych.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe LUBANTA S.A. dysponuje własnym laboratorium badawczo wdrożeniowym, oraz współpracuje na bieżąco z uznanymi laboratoriami dużych producentów betonu w kraju. Naszym odbiorcom udzielamy wszelkich niezbędnych informacji technologicznych związanych z praktycznym stosowaniem domieszek naszej produkcji.

Wzrastające nieprzerwanie od 1988 roku zainteresowanie odbiorców naszymi domieszkami i coraz szersze ich stosowanie, zarówno przez duże i renomowane przedsiębiorstwa, jak i zupełnie małe firmy budowlane pozwalaj nam wierzy, e powiedzenie "dobre, bo polskie" sprawdza się na przykładzie LUBANTA S.A.

Domieszki LUBANTY są gwarancją niskich kosztów
i wysokiej jakości betonów!

 

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -