»

Artykuły

Realizacje

Poniżej przestawiamy listę kilku wybranych inwestycji, w których zastosowano produkowane przez nas komponenty.

SKORBET + BETOSTAT

 

 
 Generalny dostawca domieszek do  betonów monolitycznych  - SKORBET, LUBET-C, ZIMOBET 334

 Lokalizacja: Droga S11
Stosowano: Skrobet oraz BetostatLokalizacja: Zbiornik Świnna Poręba
Stosowano: domieszkę BETOSTAT do wykonania około 40tys m3 betonu – zamawiający HYDROTREST.Lokalizacja: Błękitny Wieżowiec (Warszawa, pl. Bankowy)
Stosowano: Skorbet (stropy i okresy obniżonych temperatur)Lokalizacja: Bazylika Licheńska
Stosowano: Ekonbet, Skorbet
Lokalizacja:   Hotel Sobieski (Warszawa, pl. Zawiszy)
Stosowano:
 Skorbet (szczególnie przy niższych temperaturach)  Lokalizacja: City Center  
Stosowano:
 Skorbet  Lokalizacja: Biurowiec Curtis-Plaza (Warszawa, ul. Domaniecka)  
Stosowano: 
Skorbet (na placu budowy w celu upłynnienia mieszanki betonowej)Lokalizacja:  Dom Handolwy Panowama (Warszawa, al. Wincentego Witosa) 
Stosowano: 
Skorbet (do betonów skarbca)  Lokalizacja: Bank Pekao SA, Warszawa ul. Grzybowa  
Stosowano: 
Skorbet (szczególnie przy niższych temperaturach)  


Lokalizacja: Mennica Warszawska (Warszawa, ul. Grzynowska, Żwlazna)  
Stosowano:
 Skorbet (do betonów stropów)Lokalizacja: Aktyn Buisness Centre (Warszawa, ul. Chmielna)  
Stosowano:
 Skorbet (do budowy stropów i w okresach obniżonych temperatur)  Lokalizacja: Ilmet (Warszawa, Rondo ONZ)
Stosowano: 
Skorbet (do budowy stropów i w okresach obniżonych temperatur)Lokalizacja: Hotel Sheraton (Warszawa, ul. Polesława Prusa)
Stosowano:
 Skorbet (do budowy stropów i w okresach obniżonych temperatur)Lokalizacja: Dom mieszkalny (Warszawa, ul. Bukowińska)  
Stosowano:
  Skorbet (do budowy stropów)
Lokalizacja: Warszawskie Centrum Finansowe(Warszawa, ul. Emilii Plater)  
Stosowano:
 Skorbet (betony B55 i B50 - słupy; do budowy stropów w okresach obniżonych temperatur)Lokalizacja: Elektrownia Pątnów  
Stosowano: 
Skorbet, Betostat 
Lokalizacja: Obwodnica Śremu 
Lokalizacja: Obwodnica Gniezna  


Inne realizacje:

 

  • Wiadukty na trasie Warszawa - Poznań (Skorbet i Betostat)
  • Września - Psary (Skorbet i Betostat)
  • Most na rzece Rgilewce (betonowany przy uzyciu Zimobetu i Skorbetu)
  • Oczyszczalnia ścieków w Płońsku - remont (Betostat)
  • Wiadukt Żabia Wola - Trasa Katowicka (Betostat)
  • Stacja Metra: Warszawa - Gdańsk (Lubet - C)
  • Wiadukty: al. Krakowska i Grójecka w Warszawie (Betostat)
  • Prefabrykowane płyty między torowe tramwajowe - Warszawa (Betostat)
Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -