»

Artykuły

Przykładowe receptury

Betony specjalne  W12, N<5%,F150

Cement hutniczy CEM III A 42,5 N - Małogoszcz
Pył krzemionkowe SILIMIC U -Huta Łaziska Kruszywa Dąbrowa k. Poznania

 Oznaczenie mieszanki  B1  B2  B3  B4
 Cement [kg]  365 365 365  365
 Woda [kg] 138,7 138,7  138,7   138,7
 Płyty krzemionkowe [kg]  36,5   36,5  36,5    36,5
 w/c 0,38  0,38 0,38  0,38 
 w/s 0,35  0,35 0,35  0,35 
 Super plastyfikator SKORBET + BETOSTAT [kg]  3% 2,5% 2,5%   2,5%
 -  0,2% 0,3% 0,4%
 Piasek 0,2 [kg]  372  372   372   372 
 Żwir 2/8 [kg]  745  745   745  745
 Żwir 8/16 [kg]  745  745   745   745 
 Konsystencja Ve-Be V1 V1/V2 V2 V3
 Napowietrzanie  5,8 3,2 4,9 9,5
 Wytrzymałość na ściskanie 2 dni, MPa 24,8 23,5 21,4 19,1
 Wytrzymałość na ściskanie 28 dni, MPa   36,3 38,4 35,7 36,8
 Nasiąkliwość % 4,2 4,1 3,9 4,1
 Wodoszczelność W12 W12  W12  W12 
 Mrozoodporność F150 F150  F150  F150 
 

 

Receptura opracowana przez
CTB Rzeszów

 1. B35 , W8,   F150,   Nw<5,0% ,  K4
 Lp.  Składnik  Pochodzenie  Kg sucho
1 Piasek 0/2 mm   Czarna Sędziszowska  612
 2 Grys bazaltowy 2/8  Wilków  609
 3 Grys bazaltowy 8/16  Wilków  719
 4 Cement CEM I 42,5 N-HSR/NA   Rejowiec  360
 5 Woda  Wodociągowa pitna  145
 6 BETOSTAT  PIW LUBANTA S.A.  1,45
 7 SKORBET  PIW LUBANTA S.A.  4,32

2. B20

 Lp.  Składnik  Pochodzenie  Kg sucho
1 Piasek 0/2 mm   Czarna Sędziszowska 728
 2 Żwir 2-16mm  Strzegocice  1115
 3 Cement CEM II B-V 32,5 R-HSR  Rejowiec  320
 4 Woda  Wodociągowa pitna  182
5 ZIMOBET 334  PIW LUBANTA S.A. 3,20

 

Receptura opracowana przez
LABET - KONIN 
NIEZALEŻNE LABORATORIUM BUDOWLANE
Konin Maliniec ; ul. Sułtańska 1
Tel. Fax. 063-242-26-37
Tel. Kom. 0601-864-115

 

 1. Przykładowa receptura płyty fundamentowej pod wieżę o wysokości 142 m na budowie Bazyliki Licheńskiej.

  BETON B 30 Konsystencja K4/K5 - skład na 1m³
  Lp Materiał Ilość
  1 Cement CEM III/A 32,5 Cementownia Strzelce Opolskie 302 kg/m³
  2 Grys granitowy 8/16 podwójnie płukany 385 kg/m³
  3 Mieszanka żwirowa gruba 0/16 1162 kg/m³
  4 Piasek płukany 0/2ł 378 kg/m³
  5 Domieszka EKONBET 0,7% (LUBANTA S.A. ) 2,10 l/m³
  6 Woda wodociągowa z ujęcia budowy 151 l/m³

   

  Przykładowe wyniki:
  Wytrzymałość średnia na ściskanie na próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 pobranych w miejscu betonowania

  • po 7 dniach 27,7 Mpa
  • po 28 dniach 42,2 Mpa
  • po 2 latach 63,9 Mpa

  Wodoszczelność:
  • po 28 dniach W 8 głębokość wnikania wody - 31 mm ; Rr = 3,88 MPa
  • po 2 latach W 10 głębokość wnikania wody - 30 mm ; Rr = 4,47 MPa

  Rozkład temperatury :
  Maksymalny gradient temperatury był niższy od 8 °C/m (przekroczenie 20 °C/m powoduje pęknięcia betonu)

   

  Opracowanie receptury, całkowitą obsługę laboratoryjną betonowania z 8-dobową rejestracją temperatury samoocieplenia fundamentu, oraz badania wytrzymałości i wodoszczelności po 28 dniach wykonało Zakładowe Laboratorium Budowlane Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu "ENERGOBLOK - KONIN" S.A Badania uzupełniające po 2 latach od zabetonowania fundamentu wykonało Niezależne Laboratorium Budowlane "LABET - KONIN", które przejęło w 2000 r. całe laboratorium "ENERGOBLOK - KONIN" w wyniku upadłości tego przedsiębiorstwa. Obecnie LABET - KONIN kontynuuje niektóre ważniejsze badania długoterminowe poprzedniego laboratorium.

Receptura opracowana przez 
HYDROBUDOWA - 1 
BETONIARNIA - LABORATORIUM Sp. z o.o. 
03-054 Warszawa, ul. Czajki 2
Tel. Fax. 022-811-46-11

 

 1. Przykładowa receptura na konstrukcje żelbetowe mostów, wiaduktów innych obiektów inżynieryjnych.

  BETON B 35 / W8 / F150 / N<4% Konsystencja K5
  Lp Materiał Ilość na m³
  [kg]
  1 Cement CEM I 42,5 drogowo mostowy 384
  2 Piasek kopalny 0-2 mm 680
  3 Grys bazaltowy 2-8 mm 600
  4 Grys bazaltowy 8-16 mm 650
  5 Domieszka BETOSTAT 0,5% (LUBANTA S.A. ) 1,90
  6 Woda wodociągowa 166

  BADANIA wg PN-88/B-06250

  Lp. Badanie Wyniki
  1 Wytrzymałość na ściskanie R28 50,5 MPa
  2 Wodoszczelność przy 0.8 MPa Głębokość wsiąknięcia 21 mm wytrzymałość
  Rr= 4,28 MPa
  3 Mrozoodporność przy F150 Spadek wytrzymałości 4,07 % Ubytku masy nie stwierdzono
  4 Nasiąkliwość po 28 dniach 3,85 %
 2. Przykładowa receptura na prefabrykowane zbiorniki żelbetowe 

  BETON B 45 / W8 / F150 / N<5% Konsystencja K5
  Lp. Materiał Ilość na 1 m³ 
  [kg]
  1 Cement CEM I 32,5 R 440
  2 Piasek kopalny 0-2 mm 600
  3 Żwir 2-8 mm 500
  4 Żwir 8-16 mm 700
  5 Domieszka SKORBET 2,3% (LUBANTA S.A. ) 10,00
  6 Woda wodociągowa 164

  BADANIA wg PN-88/B-06250

  Lp. Badanie Wyniki
  1 Wytrzymałość na ściskanie R28
  Wytrzymałość na ściskanie R60
  55,7 MPa
  64,0 MPa
  2 Wodoszczelność przy 0.8 MPa Głębokość wsiąknięcia 19 mm wytrzymałość Rr= 4,82 MPa
  3 Nasiąkliwość po 28 dniach 4,27 %
 3. Przykładowa receptura na beton towarowy - różne konstrukcje żelbetowe 

  BETON B 20 Konsystencja K5

  Lp. Materiał Ilość na 1 m³ 
  [kg]
  1 Cement CEM I 32,5 R 245
  2 Piasek kopalny 0-2 mm 730
  3 Grys bazaltowy 2-8 mm 420
  4 Grys bazaltowy 8-16 mm 780
  5 Domieszka LUBET 0,57% (LUBANTA S.A. ) 1,40
  6 Woda wodociągowa 168

  BADANIA wg PN-88/B-06250

  Lp. Badanie Wyniki
  1 Wytrzymałość na ściskanie R28 
  Wytrzymałość na ściskanie R60
  Wytrzymałość na ściskanie R365
  27,4 MPa
  32,0 MPa 
  39,2 Mpa 
 4. Przykładowa receptura na beton towarowy - różne konstrukcje żelbetowe w warunkach obniżonych temperatur. 

  BETON B 20 i B30 Konsystencja K5

  Lp. Materiał Ilość na m³
  [kg]
  Ilość na m³
  [kg]
      B20 ; K5 B30 ; K5
  1 1 Cement CEM I 32,5 R 260 360
  2 Piasek kopalny 0-2 mm 700 580
  3 Żwir 2-8 mm 380 400
  4 Żwir 8-16 mm 840 860
  5 Domieszka ZIMOBET 334 1,0% (LUBANTA S.A. ) 2,6 3,6
  6 Woda wodociągowa 162 182

  BADANIA wg PN-88/B-06250

  Lp. Badanie Wyniki Wyniki
  1 Wytrzymałość na ściskanie R7
  Wytrzymałość na ściskanie R28
  Wytrzymałość na ściskanie R90
  Wytrzymałość na ściskanie R365
  17,7 MPa
  30,6 MPa 
  36,8 Mpa 
  -------
  -------
  40,5 MPa
  46,9 MPa
  51,2 Mpa

   

Receptura opracowana przez 

OPTIROC GNIEW Sp. z o.o.
83-140 Gniew ul. Krasickiego 9
tel. 0 58 535 25 95
fax 0 58 535 25 96
Dział zbytu fax. 0 58 535 22 61
www.optirocgniew.pl 

ZAPRAWA CIEPŁOCHRONNA

Receptura na zaprawę murarską KZ/M4
(na 100 dm³ zaprawy)

 

WAGOWO

OBJĘTOŚCIOWO

Cement 32,5

17 kg

1

Wapno hydratyzowane

13 kg

2

Keramzyt ( frakcja 0- 2 mm)

61 kg

6 (3 worki 33 dm³)

Woda

26 dm³

Betostat *

0,12 dm³

* BETOSTAT-dodatek napowietrzający
Tak przygotowana zaprawa posiada- gęstość objętościową=970 kg/m3
Współczynnik λ =0,23W/m*K

ZAPRAWA CEMENTOWO - PIASKOWA

Przykładowa receptura na zaprawę cementowo-piaskową zwykła marki M 7 do murowania w okresie obniżonych temperatur.lp


Składnik

1m3 
na sucho

1m3 na roboczo 
(wilgotność 
piasku 4-5%)

1

Cement portlandzki CEM I  32,5R

294 kg

294 kg

2

Piasek płukany 0-2 mm

1427kg

1498

3

Domieszka ZIMOBET 334

3 litry

3 litry

4

Woda

218 litry

147 litry

Propozycja mieszanek receptur betonowych.

Uzyskane wyniki badań pozwalaja na zaproponowanie receptur dla niektórych klas mieszanek betonowych z zastosowaniem domieszek produkcji PIW "Lubanta S.A.". Propozycje receptur dotyczą materiałów o skłądzie i jakości jak w dostarczonych próbkach (kruszywo i popiół, z elektrowni Doln Odra).

Składniki mieszanki betonowej

Projektowanie ilości składników kg/m3

C 25/30
S 3
XC2

C 25/30
S 3
XF2

C 20/25
S 3
XC1

C 20/25
S 3
XC1

C 16/20
S 3
XO

C 25/30
S 3
XF2

C 30/37
S 2
Prefabryk.

CEM II B-S 42,5 Górażdże

X

X

X

X

200

X

X

CEM I 42,5 R Górażdże

270

270

210

215

X

310

220

Popiół "Dolna Odra"

80

80

70

70

60

X

80

Piasek 0/2mm

680

670

730

720

750

680

740

Żwir 2/8mm

500

500

540

540

490

520

480

Żwir 8/16mm

670

670

640

640

680

680

700

Woda

165

168

165

167

167

159

123

Lubet-C

1,7

X

1,3

X

1,2

X

X

Betostat

X

1,1

X

X

X

1,4

X

Skorbet

X

X

X

X

X

X

5,0

Zimobet

X

X

X

X

X

X

X

Zimobet 334

X

X

X

2,1

X

X

X

Razem kg/m3

2367

2359

2356

2354

2348

2350

2348
Receptura na betony klasy C 40/50
Beton towarowy, klasa ekspozycji XC2, XC3 konsystencja S3

CEM I 42,5 R

390

Popiół "Doln Odra"

80

Piasek 0/2mm

520

Żwir 2/8mm

530

Żwir 8/16mm

680

Woda

173

Skorbet

8,0

Razem kg/m3

2381

 

Pozostałe laboratoria współpracujące z LUBANTA S.A.:

Hydrobudowa 9
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o.
Laboratorium Betonów - Zakład Produkcji Pomocniczej
ul. Armii Poznań 49c
tel. (0-61) 810-21-37

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Laboratorium Drogowe
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 12
woj. wielkopolskie
tel. (061) 820-45-23 fax. (061) 821-04-90

 Przedstawione receptury mają charakter przykładowy – informacyjny, powstały na bazie  naszej wiedzy i doświadczenia. Receptury te nie są obowiązujące. Powinny one być dostosowane każdorazowo do obiektu budowlanego, szczególnych wymagań lokalnych i atmosferycznych.

 


800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Grys bazaltowy 2/8

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Rejowiec

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -